Skip to main content
x
Course Director: Ioannis-Iakovos Paradisis
Course Code: 9103
Educational Units: 3
ECTS Units: 4
Type: Elective (ΕΕ)
Semester: 09 (Winter)
Hours: 3 hours lecture

Στο μάθημα «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ» (τέως Νομικά στο Design) διδάσκονται πρακτικά νομικά ζητήματα που σχετίζονται με το επάγγελμα του designer. Κυρίως εξετάζεται το δίκαιο πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας (πατέντες, copyright, χρήση ερευνητικών αποτελεσμάτων, κλπ), αλλά αναλύονται και ζητήματα που σχετίζονται με εργασιακές σχέσεις, θέματα συμβάσεων μεταξύ εταιριών, επαγγελματικά δικαιώματα των σχεδιαστών και γενικότερα των «δημιουργών», προστασία προσωπικών δεδομένων, νομοθεσία για την Ασφάλεια και την Υγεία στο Χώρο Εργασίας κ.α.

Οι θεματικές ενότητες που καλύπτονται είναι: Βασικές αρχές δικαίου - Δίκαιο, ηθική, πολιτική, οικονομία, τεχνολογία. Η έννοια του δικαίου. Τα χαρακτηριστικά του δικαίου. Δικαίωμα. Τα ατομικά δικαιώματα. Κλάδοι του δικαίου. Εθνικό και διεθνές. Ιδιωτικό και δημόσιο. Το Σύνταγμα. Το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας: Ο νόμος 2121/93 για τα πνευματικά δικαιώματα και οι διεθνείς συμβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Οι έννοιες του δημιουργού και του ερμηνευτή. Η θέση του σχεδιαστή. Εμπορική εκμετάλλευση και ηθικά δικαιώματα. Πρακτικές διαδικασίες κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων στην Ελλάδα. Θέματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Τρόποι κατοχύρωσης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι έννοιες του copyright και της πατέντας στο ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Πρακτικές διαδικασίες κατοχύρωσης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα. Θέματα εργασιακών σχέσεων: Οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων. Συμβάσεις πνευματικών δικαιωμάτων. Συμβάσεις έργου, εργασίας ορισμένου χρόνου, εργασίας αορίστου χρόνου. Δικαιώματα ασφάλισης. Παραδείγματα συμβάσεων σε θέματα βιομηχανικού σχεδιασμού. Προστασία προσωπικών δεδομένων: Η συνταγματική προστασία. Βασικές αρχές της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Προσωπικά δεδομένα και σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων.

Μετά την παρακολούθηση του μαθήματος, οι φοιτητές: 1) Αποκτούν αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων στο γνωστικό πεδίο της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, έχοντας μελετήσει επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου, και έχοντας έλθει σε επαφή με απόψεις που προκύπτουν από σύγχρονες εξελίξεις στην αιχμή του εν λόγω γνωστικού πεδίου. 2) Είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γνώση και την κατανόηση που απέκτησαν με τρόπο που δείχνει επαγγελματική προσέγγιση της εργασίας ή του επαγγέλματός τους και διαθέτουν ικανότητες που κατά κανόνα αποδεικνύονται με την ανάπτυξη και υποστήριξη επιχειρημάτων και την επίλυση προβλημάτων στο πλαίσιο του γνωστικού πεδίου του designer. 3) Έχουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν και να ερμηνεύουν συναφή στοιχεία για να διαμορφώνουν κρίσεις που περιλαμβάνουν προβληματισμό σε κοινωνικά, επιστημονικά ή ηθικά ζητήματα που σχετίζονται με την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία καθώς και να επιλύουν συναφή προβλήματα. 4) Είναι σε θέση να κοινοποιούν πληροφορίες, ιδέες, προβλήματα και λύσεις τόσο σε ειδικευμένο όσο και σε μη-εξειδικευμένο κοινό στο γνωστικό πεδίο της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. 5) Έχουν αναπτύξει εκείνες τις δεξιότητες απόκτησης γνώσεων, που τους χρειάζονται για να συνεχίσουν σε περαιτέρω σπουδές με μεγάλο βαθμό αυτονομίας στο γνωστικό πεδίο της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. ΓΝΩΣΕΙΣ: Ο φοιτητής διαθέτει προχωρημένες γνώσεις στο πεδίο της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οι οποίες συνεπάγονται κριτική κατανόηση θεωριών και αρχών. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ: Κατέχει προχωρημένες δεξιότητες και έχει τη δυνατότητα να αποδείξει την απαιτούμενη δεξιοτεχνία και καινοτομία για την επίλυση σύνθετων και απρόβλεπτων προβλημάτων στο πεδίο της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ: Μπορεί να διαχειρίζεται σύνθετες τεχνικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες ή σχέδια εργασίας, με ανάληψη ευθύνης για τη λήψη αποφάσεων σε απρόβλεπτα περιβάλλοντα εργασίας ή σπουδής στο πεδίο της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Αναλαμβάνει την ευθύνη για τη διαχείριση της επαγγελματικής ανάπτυξης ατόμων και ομάδων στο πεδίο της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με τη συνεργασία εξειδικευμένων νομικών.

  • "Βιομηχανική Ιδιοκτησία" του Βασίλειου Αντωνόπουλου, Εκδόσεις Σάκκουλα Αθήνα 2005, ISBN/ISSN: 960-301-921-6 
  • "Πνευματική Ιδιοκτησία και συγγενικά δικαιώματα" της Καλλινίκου Διονυσίας, 3η Έκδοση, Εκδ. Π. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα 2008, ISBΝ: 978-960-420-383-3
  • "Δίκαιο Τεχνολογίας και Καινοτομίας" του Ιωάννη Βελέντζα, 3η έκδοση, Θεσσαλονίκη, ISBN: 978-618-80770-2-7
  • "Δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας" του Κοτσίρη Λάμπρου, Έκδοση: 6η/2011, Εκδόσεις Σάκκουλα