Σπυρίδων Νομικός

Εργασίες:

Μεταπτυχιακό  (doc)

 

 

P r o j e c t s

1. Smart Packaging / Technologies-Materials-Applications. Start Oct / 2005, finished Nov / 2006.University of the Aegean / Industrial Applications,[Packaging for Pharmaceutical Products].University of the Aegean / Department of Product and Systems Design Engineering.

2. Bank of Greece  T.Q.M  in EURO / 2002.University of  the Aegean / Department of  Product and Systems Design Engineering.   

3. Digitalization on Very Old Photos / TEI of Athens. School of Graphic Arts / Department of Technology / 1999.

 

International Papers (Reviewing)

1. To print or not to print (digitally)? Innovative digital printing characteristics and their degree of penetration in print media markets. Proceedings in KLUWER Publ.(Crossmedia Service Delivery) Santorini/Greece/Mai/2003-Spyridon Nomikos*, Jenny S. Darzentas*, Anastasios E. Politis+, Thomas Spyrou*, John Darzentas* (pdf)

 

2. Ιστορική και Τεχνολογική Εξέλιξη στην Αναπαραγωγή της Εικόνας.Aναστάσιος Ε. Πολίτης, Γεώργιος B. Βλάχος, Νικόλαος Λεοντόπουλος, Σπυρίδων Νομικός.-Δημοσίευση στα Πρακτικά του 1ου Παγκοσμίου Συνεδρίου Τυπογραφίας και Οπτικής Επικοινωνίας (26-30/Ιουνίου/2002), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη,  σελ. 553-555 (περίληψη της επιστημονικής εισήγησης). Εκδ. Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη 2004,(in Greek).

3. DPP 2003 Teachers, Printers or Publishers?”. Relationships between Academic publishing business models and Academic communities. Implications for Digital Printing”.Anastasios Politis and Angeliki Tevekeli, Royal Institute of  Technology– KTH, Stockholm Sweden, Spyridon Nomikos, University of the Aegean and Georgios V. Vlachos, Athens TEI, Greece.[Publ.Proceedings Intern.Conf.[Digital Production printing and Industrial Applications]pp.51-52(Extended abstract).The Society for Imaging Science and Technology, Springfield, VA, USA, 2003. 

 

4. Exploring cross-media concepts for future packaging – Challenges for the printing industry. Spyridon Nomikos1, Anastasios Politis2, Jenny Darzentas3, Thomas Spyrou4, John Darzentas5-In Proceedings.32nd International IARIGAI  Conf.4-7 Sept 2005, pp.319-331.  ( pdf  )

 

5. Smart Packaging Applications and their Effect on Packaging Printing? Examining new Approaches in the Printing Industry - Spyridon Nomikos, Anastasios Politis, Jenny S. Darzentas, Thomas Spyrou, John Darzentas. International Conference ,RUSSIA/ Printing Technologies / SPb 06 / 26-30/6/2006 – ST. Petersburg - STATE UNIVERSITY of TECHNOLOGY and DESIGN. International Conference Proceedings /p.p.24/  ( .doc )

 

6. Towards a Conceptual Framework for the Design of Intelligent Packaging Services in Print and Cross-media: the Role of Decision Support Systems.

Spyridon Nomikos, Panayiotis Koutsabasis, Jenny S. Darzentas, Thomas Spyrou, John Darzentas/ Intern. Conf. RUSSIA -Printing Technologies -SPb 06 / 26-30/6/2006 – ST. Petersburg - STATE UNIVERSITY of TECHNOLOGY and  DESIGN, International Conference Proceedings, p.p.18. ( .doc )

 

7.   Smart Packaging: New Communications Concepts and Models.

Spyridon Nomikos -Department of Product and Systems Design Engineering, University of the Aegean, In Proceedings, 33nd International IARIGAI/Conf.10-13 Sept 2006, Crossmedia. (doc)

 

 

 

8.   Smart packaging printing - what do packaging printers need to know.

Politis Anastasios / Nomikos Spyridon, In Proc.33nd International IARIGAI  Conference , 10-13 Sept 2006,Section Management.  ( doc )

 

 

 

 

9.    3rd international conference on typography and visual communication

Τhessaloniki, June 2007 ( ICTVC - June 2007 )

τίτλος:    E-Paper vs Paper ( A comparative study for future applications ) (.doc)

Ηλεκτρονικό χαρτί  VS  Χαρτί ( συμβατικό υπόστρωμα).[Μια συγκριτική μελέτη για μελλοντικές εφαρμογές] 

S. Nomikos, V. Charissis, M. Tsigonias and J. Darzentas

 

 

 

10.   3rd international conference on typography and visual communication

Τhessaloniki, June 2007 ( ICTVC - June 2007 )

[ Νέα Εκδοτικά Συστήματα στην Έξυπνη Συσκευασία και τα Τυπωμένα Ηλεκτρονικά-New Publishing Systems in Smart Packaging and Printed Electronics] ( .doc )

Σ. Νομικός 1 , Α. Πολίτης 2, Ε. Πλούμη 2, Δ. Ρενιέρη 2, Μ. K. Τσιγώνιας 2,3, Ν. Κ. Κακιζής3 και Θ.Σπύρου1 , Ι.Δαρζέντας1

1. Τμήμα ,Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου  2. Τμήμα Τεχνολογίας Γραφικών Τεχνών, Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας

 3. Εργαστήριο Μικροπορωδών Υλικών & Μεμβρανών για Περιβαλλοντικές Εφαρμογές., Ινστιτούτο Φυσικοχημείας, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. Δημόκριτος

 

 

 

11.  Prototype System for Virtual Reality Simulation and Training:  Initial Implementation for Large Printing Units ( .doc )

V. Charissis1, S. Nomikos2, M. Patera1

1. University of Glasgow / Glasgow School of Art, Digital Design Studio, Glasgow, UK

2. University of Aegean, Department of Product and Systems Design, Syros, Greece

Proceedings, in 3rd International Conference on Typography & Visual Communication , 20–23 June 2007, University of Macedonia, Greece

 

12.   Publishing Systems and Printed Electronics. Social approaches by printing substrates with optical and digital content.(  .doc  )

Publish on: AKADEMIJA TEHNIČKIH ZNANOSTI HRVATSKE [ http://www.hatz.hr/]
Scientific meeting printers and graphic artists of printing technology
Croatian Academy of Engineering, 15 and 16 February 2007, Stubičke toplice, Croatia / CENTAR ZA GRAFIČKO INŽENJERSTVO

Predsjednik skupa: Prof. dr. Vilko Žiljak,  tajnik Odjela za grafičko inženjerstvo, HATZ, www.ziljak.hr / ISBN 978-953-7064-06-8 , Internetski broj: 9isbn-978-953-7064-07-5