Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
για Πρόσβαση Φωτογράφων στις Τελετές Καθομολόγησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου

(Αφορά επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται
στη Σύρο)

Η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε.
υλοποιώντας την απόφαση της Συγκλήτου του Π.Α. 22/13.06.2013 με θέμα «Έγκριση
διαδικασίας φωτογραφήσεων στις Τελετές Καθομολόγησης και Απονομή Πτυχίων στους
αποφοίτους προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών» καλεί τις/τους
ενδιαφερόμενες/νους να δηλώσουν την πρόθεσή τους να αποκτήσουν την
κατάλληλη κάρτα πρόσβασης καταβάλλοντας το σχετικό τέλος έως και 3 μέρες πριν
την Τελετή Καθομολόγησης. Το ετήσιο τέλος συμμετοχής επαγγελματιών
φωτογράφων στις Τελετές Καθομολόγησης είναι 100€ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ
και καλύπτει χρονικό διάστημα ενός έτους ή τρεις (3) τελετές καθομολόγησης, σε
περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους δεν πραγματοποιηθεί κάποια τελετή
καθομολόγησης λόγω της πανδημίας.

Παρακαλούμε όπως εκφράσετε εγγράφως το ενδιαφέρον σας (στο e-mail:
company [papaki] aegean [teleia] gr) ή τηλεφωνικά καλώντας στο 210 6492226 (υπόψη κας Θ. Δέδε).
Η κάρτα πρόσβασης είναι αυστηρά προσωπική.

Οι ημερομηνίες για τις τελετές καθομολόγησης είναι:
Πανεπιστημιακή Μονάδα Σύρου: 01.06.2022 και 04.11.2022

 

Περισσότερες πληροφορίες στο συνημμένο αρχείο

 

Συνημμένα Αρχεία: