Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ακαδημαϊκών υποτρόφων με σύμβαση έργου πλήρους ή μερικής απασχόλησης, βάσει της παρ. 7 του άρθρου 29 του Ν.4009/11 όπως ισχύει, για το χειμερινό και το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2022-2023, με σκοπό τη διεξαγωγή διδακτικού/ερευνητικού έργου στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα. 

 

  1. «Σχεδίαση Διαδραστικών & Βιομηχανικών Προϊόντων» (θέσεις για κατόχους διδακτορικού διπλώματος είτε για επαγγελματίες εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας)
  2. «Ευρωπαϊκό Δίκαιο Τεχνολογίας και Καινοτομίας» (θέση για κατόχους διδακτορικού διπλώματος)
  3. «Εννοιολογική και Προκαταρκτική Σχεδίαση Προϊόντων» (θέση για κάτοχους διδακτορικού διπλώματος)
  4. «Σχέδιο-Χρώμα-Έντυπη Τέχνη» (θέση για υποψήφιο/α διδάκτορα)
  5. «Σχεδίαση Υπηρεσιών» (θέση για υποψήφιο/α διδάκτορα)

 

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλλουν αίτηση, η οποία θα συνοδεύεται  από τα ζητούμενα από την πρόσκληση δικαιολογητικά έως τις 26 Αυγούστου 2022 (ημέρα Παρασκευή) σε ηλεκτρονική μορφή στο e-mail της Γραμματείας του Τμ. Μ.Σ.Π.Σ. (studies_dpsd [papaki] aegean [teleia] gr). Για περαιτέρω πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος (Στ. Δαφνά & Κ. Φαρούπου 22810-97104)

Συνημμένα Αρχεία: