Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Αγαπητές και αγαπητοί διπλωματούχοι, αγαπητές φοιτήτριες, αγαπητοί φοιτητές του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου,

σας ενημερώνουμε ότι βάσει της υπ’ αρ. 141967/Ζ1/03-09-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4376/τ.Β’) το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α’) που προβλέπουν ότι η ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών του Τμήματος Μ.Σ.Π.Σ. οδηγεί στην απονομή Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

http://www.eoppep.gr/index.php/el/qualification-certificate/national-qualification-framework

Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του διπλώματος και καταλαμβάνει και τους διπλωματούχους πριν από την έναρξη ισχύος του ν.4485/17.

Για τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης στους/στις ενδιαφερόμενους/ες διπλωματούχους θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση από τη Γραμματεία.

Συνημμένα Αρχεία: