Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Οι δηλώσεις θέματος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας για τους/τις μεταπτ. φοιτητές/τριες πλήρους και μερικής φοίτησης κατατίθενται , μετά από συνεννόηση με τον διδάσκοντα/ουσα του ΠΜΣ, από  την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022 έως και την Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2022.

Για να προχωρήσετε σε αποστολή του συνημμένου εντύπου θα πρέπει να έχετε εκπληρώσει τις ακαδημαϊκές υποχρεώσεις, και να μην έχετε οφειλόμενα μαθήματα από προηγούμενα εξάμηνα. 

Η φόρμα δήλωσης θέματος ΜΔΕ αποστέλλεται από το ακαδημαϊκό σας email στη Γραμματεία ΠΜΣ μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 

Συνημμένα Αρχεία: