Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ.αρ. 7η/25-11-2021 έκτακτη συνέλευση του ΤΜΣΠΣ εγκρίθηκαν και δικαιούνται απαλλαγή διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 οι ακόλουθοι με αρ.μητρώου μεταπτυχιακοί φοιτητές:

1.  Α.Μ. 5162021026

2.  A.M. 5162021009

3.  A.M. 5162021013

4.  A.M. 5162021016

5.  A.M. 5162021012

6.  A.M. 5162021002

7.  A.M. 5162021020