Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) –ως Εθνικός Φορέας Υποτροφιών- και το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος (IFG) -ως Υπηρεσία Συνεργασίας και Μορφωτικής Δράσης της Πρεσβείας της Γαλλίας, στο πλαίσιο των διαθέσιμων πιστώσεων του προγράμματος «Υποτροφίες Ελληνο-Γαλλικής Συνεργασίας», χορηγούν ετησίως, από κοινού, υποτροφίες.
Για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, προκηρύσσουν τριάντα-έξι (36) υποτροφίες διάρκειας (10) δέκα μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές, (επιπέδου Master 2), σε δημόσιο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Γαλλία, ανεξαρτήτως επιστημονικού τομέα. Δεν είναι επιλέξιμα τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που υλοποιούνται εξ αποστάσεως, όταν ο υποψήφιος υποβάλει την αίτησή του, καθώς και τα εκπαιδευτικά προγράμματα ΜΒΑ.

Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το έτος 2022-2023 ξεκινάει στις 09/06/2022 και λήγει την 01/07/2022 και ώρα Eλλάδος 23:00.

Συνημμένα Αρχεία: