Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων για παροχή δωρεάν στέγασης των πρωτοετών φοιτητών και φοιτητριών είναι μέχρι την Κυριακή 25 Σεπτέμβρη 2022.
Αιτήσεις στέγασης που δεν θα υποβληθούν οριστικά μέχρι την παραπάνω ημερομηνία δεν θα ληφθούν υπόψη.

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2/30.10.2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου αιτήσεις για δωρεάν σίτιση μπορούν να υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Όλες οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής στη σελίδα: https://merimna.aegean.gr/sitisistegasi2223

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβληθούν μόνο μέσω της παραπάνω εφαρμογής.

Για την κατάθεση της αίτησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021 (εισοδήματα από 01.01.2021 έως 31.12.2021) και να έχει εκδοθεί η σχετική πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο Περιφερειακό Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας Σύρου (e-mail:merimna [papaki] syros [teleia] aegean [teleia] gr, τηλ. 22810-97025) και στην Κεντρική Δ/νση σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας.