Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
x

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ: Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2/30.10.2014 απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου αιτήσεις για δωρεάν σίτιση μπορούν να υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

Για την κατάθεση της αίτησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει υποβληθεί η Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2020 (εισοδήματα από 01.01.2020 έως 31.12.2020) και να έχει εκδοθεί η σχετική πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.

Οι αιτήσεις για δωρεάν σίτιση υποβάλλονται  στην αντίστοιχη εφαρμογή στην σελίδα του Παν/μιου Αιγαίου.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά:

https://studies.aegean.gr/SitisiStegasi2021

www.aegean.gr/στέγαση