Παρασκευάς Παπανίκος

Αναπληρωτής Καθηγητής (Τεχνική Μηχανική)

 

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Τηλ.: 22810-97122, Fax: 22810-97009, Email: ppap(at)aegean.gr

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Ανάλυση κατασκευών και προσομοίωση κατεργασιών με πεπερασμένα στοιχεία, αντοχή και κόπωση μεταλλικών και σύνθετων υλικών, αναλυτική και πειραματική μηχανική των θραύσεων, μηχανική συμπεριφορά νανοδομών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1989 

Δίπλωμα Μηχανολόγου Μηχανικού, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

1992

M.A.Sc. στην Εφαρμοσμένη Μηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Καναδάς

1997

Ph.D. στην Εφαρμοσμένη Μηχανική, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο του Τορόντο, Καναδάς

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

1999-2004

Υπεύθυνος έρευνας, Ινστιτούτο Κατασκευών και Προηγμένων Υλικών (ISTRAM), Πάτρα.

9/2004-3/2006

Διδάσκων Π.Δ. 407/80 (Επίκουρος Καθηγητής υπό διορισμό), Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

3/2006-8/2012

Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

8/2012-

Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Διδασκαλία (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2004- )

Προπτυχιακά μαθήματα: Τεχνική Μηχανική, Φυσική για Μηχανικούς, Ανάλυση και Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ, Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανισμών

Μεταπτυχιακά μαθήματα: Μηχανική και Υλικά στο Σχεδιασμό, Σχεδίαση και Ανάλυση με Η/Υ

Επίβλεψη διδακτορικών διατριβών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

       1.       Ανάλυση αναπτυσσόμενων δομών σύνθετης καμπυλότητας, Ε. Σκουρμπούτης (σε εξέλιξη από 3/2010).

       2.       Σχεδιασμός ρομποτικού συστήματος εξυπηρέτησης, Δ. Ιωάννου (σε εξέλιξη από 5/2010).

       3.       Υλικά και τεχνολογίες για το βιώσιμο σχεδιασμό προϊόντων στην Ελλάδα, Χ. Φουντουλάκη (σε εξέλιξη από 7/2014).

       4.       H συμβολή της ελληνικής νομοθεσίας στην ανάπτυξη αϊολικών σταθμών-πάρκων στο Ν. Αιγαίο μέσα από την οπτική της ασαφούς λογικής, Κ. Ντουφεξής (σε εξέλιξη από 12/2014).

        5.       Ολοκληρωμένη μεθοδολογία ανάλυσης και επισκευής ρηγματωμένων δομικών στοιχείων αεροσκάφους με τη χρήση παραμετρικού συστήματος CAD/CAE, Κ. Μπάιλας (σε εξέλιξη από 6/2016).

Μέλος τριμελών επιτροπών διδακτορικών

        1.       Διερεύνηση της επίδρασης των μη τέλειων διεπιφανειών πάνω στη συνολική μηχανική και θερμική συμπεριφορά των νανο-σύνθετων υλικών, Ν. Καραλής,  Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, 3/2015.

        2.       An Approach to identify the appropriate design requirements and specifications to define the target percept of an in-car interface: Case of non-visual senses, Ι. Μαλλιαρός, EDAM MIT-Portugal, 4/2015.

        3.       Μηχανικά μοντέλα ελαστικών στερεών σωμάτων με πεπερασμένες παραμορφώσεις και αυξανόμενη μάζα, Ε. Γκουτή,  Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, υπό εκπόνηση από 6/2012.

        4.       Τρισδιάστατος (3Δ) σχεδιασμός του ανθρώπινου ποδιού και η ανάλυσή του σε καταπονήσεις και δυνάμεις κατά τη βάδιση με υποδήματα, Ζ. Κουτκαλάκη, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπό εκπόνηση από 12/2012.

        5.       Αντικειμενικός προσδιορισμός της μηχανικής άνεσης υποδημάτων με εφαρμογή τεχνικών τριδιάστατης (3Δ) εικονικής μηχανικής μοντελοποίησης υποδημάτων βασισμένης σε μεθόδους πεπερασμένων στοιχείων, Π. Παπαγιάννης, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, υπό εκπόνηση από 5/2013.

        6.       Ανάπτυξη μοντέλων για την παρακολούθηση της δομικής ακεραιότητας δομικών συστημάτων υφιστάμενων κατασκευών, Ν. Μητσοπούλου, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, υπό εκπόνηση από 2/2015.

        7.       Θεωρητική και πειραματική διερεύνηση της μηχανικής συμπεριφοράς δομικών στοιχείων σκυροδέματος ενισχυμένων με ελάσματα FRP, Λ. Κωνστάντιου, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, υπό εκπόνηση από 2/2015.

        8.       Ανάπτυξη μοντέλων για την ανάλυση της μηχανικής συμπεριφοράς κατασκευών από τοιχοποιία, Β. Τσίτσος,  Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, υπό εκπόνηση από 12/2015.

Μέλος εξεταστικών επιτροπών διδακτορικών

        1.       Ανάλυση της μηχανικής συμπεριφοράς δομικών στοιχείων σκυροδέματος οπλισμένων με σύνθετες ράβδους, Β. Καρατζαφέρης,  Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, 1/2010.

        2.       Πρόβλεψη συμπεριφοράς και αστοχιών νανοδομών με υπολογιστικές διαδικασίες, Σ. Γεωργαντζίνος, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 9/2010.

        3.       Ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη μη-γραμμική ανάλυση κατασκευών μεγάλης κλίμακας, Σ. Μπέλεσης, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 11/2010.

        4.       Ανάπτυξη μεθόδων ασαφούς κβάντισης διανύσματος για την αποδοτική συμπίεση ψηφιακής εικόνας, Δ. Τσολάκης, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 5/2012.

        5.       Η ενοποιημένη μέθοδος των διφασικών δυναμικών στην διερεύνηση της αλληλεπίδρασης ιδιομορφιών με διεπιφάνειες και ρωγμές σε δι-υλικά, Γ. Μαυρογιάννης, Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ, 3/2013.

        6.       Πρόβλεψη διάδοσης ρωγμής κόπωσης σε κράμα αλουμινίου συγκολλημένο με ανάδευση υπό φόρτιση mode I, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Α. Τζαμτζής, 3/2015.

        7.       Αριθμητική μεθοδολογία πολλαπλών κλιμάκων ανάλυσης για την παραμετρική εκτίμηση των μηχανικών ιδιοτήτων πολυμερών και σύνθετων υλικών ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα, Α. Χαντέλη, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 7/2016.

Επίβλεψη μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ειδίκευσης: «Σχεδίαση διαδραστικών και βιομηχανικών προϊόντων και συστημάτων»)

           1.       Γεωμετρική βελτιστοποίηση δομικών στοιχείων με το Pro/Mechanica, Μ. Μανουσαρίδου, 5/2006.

           2.       Μηχανική συμπεριφορά σύνθετων υλικών ενισχυμένων με νανοσωλήνες άνθρακα, Δ. Νικολόπουλος, 6/2007.

           3.       Ανάλυση και σχεδιασμός σύνθετου πλακιδίου δαπέδου, Π. Λουκοπούλου, 10/2008.

           4.       Μελέτη συστημάτων ανάλυσης πιέσεων βάδισης, Δ. Ιατρίδης, 12/2008.

           5.       Εκτίμηση της απόδοσης φωτοβολταϊκού με τη χρήση συστήματος παρακολούθησης του ηλίου και αξιολόγησή του, Θ. Κόκκαλης, 2/2009.

           6.       Μελέτη της μηχανικής συμπεριφοράς πολυφλοϊικών νανοσωλήνων άνθρακα με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, Φ. Ευθυμίου, 6/2009.

           7.       Αυτοϊάσιμα πολυμερή υλικά: Υπολογισμός μηχανικών ιδιοτήτων και αντοχής με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, Ι. Δρίλλιας, 6/2009.

           8.       Σχεδιασμός φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου, Μ. Κωτσοπούλου, 9/2009.

           9.       Δημιουργία, ανάλυση και κατεργασία των καλουπιών μιας φορητής συσκευής αναπαραγωγής ήχου στον υπολογιστή, Δ. Στασινόπουλος, 9/2009.

       10.       Ανάλυση και σχεδιασμός μεταλλικών και σύνθετων επιθεμάτων σε ρηγματωμένα καμπύλα ελάσματα αλουμινίου: Εφαρμογή σε αεροπορικά δομικά στοιχεία, Θ. Πάσχος, 5/2010.

       11.       Συγκριτική μελέτη των αποτελεσμάτων γεωμετρικής βελτιστοποίησης μεταξύ δύο εμπορικών προγραμμάτων πεπερασμένων στοιχείων, Κ. Μπάιλας, 6/2010.

       12.       Μελέτη της ενεργειακής απόδοσης παθητικών ηλιακών συστημάτων για την βελτίωση της θερμικής άνεσης των κτιρίων, Ε. Χιλιαρχάκη, 6/2010.

       13.       Γεωμετρική βελτιστοποίηση μεταλλικών και σύνθετων ελασμάτων για την μείωση της συγκέντρωσης τάσεων, Μ. Κοζανίδη, 9/2010.

       14.       Ενεργειακή αυτονομία κατοικιών στην νησιωτική περιοχή του Αιγαίου, Κ. Σαρακίνης, 6/2011.

       15.       Η διαμόρφωση της φυσιογνωμίας και της εξελικτικής πορείας της Ερμούπολης ως αστικού και βιομηχανικού κέντρου, Μ. Λειβαδάρα, 10/2011.

       16.       Η εκπαιδευτική ρομποτική στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Α. Βαρδιάμπασης, 6/2013.

       17.       Ενεργειακός έλεγχος - επιθεώρηση κτιρίου: Προτάσεις επεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας, Σ. Τζουσδάνης, 7/2013.

       18.       Σχεδίαση προϊόντος ενσωματωμένο σε κλωστοϋφαντουργικό υλικό νανοτεχνολογίας για τον εντοπισμό και τη παρακολούθηση ατόμων με τη νόσο του Alzheimer, Αιμ. Πετσάβα, 10/2014.

       19.       Σχεδίαση συστήματος ελέγχου ροής του θερμού αέρα προσαρμοζόμενο επί των θερμαντικών σωμάτων, Σ. Τσιμπλάκου, 10/2014.

       20.       Τοπολογική και γεωμετρική βελτιστοποίηση μεταλλικού φέροντα οργανισμού στέγης, Δ. Διακοδημητρίου, 3/2015.

       21.       Ανάλυση δομικών στοιχείων ξύλινων κατοικιών, Γ. Κάπελλος, 6/2015.

       22.       Μελέτη και σχεδίαση εναλλακτικών συστημάτων πρόσθιας ανάρτησης για μοτοσικλέτα, Ν. Πολιτόπουλος, 10/2016.

       23.       Αιολική ενέργεια και κατασκευή ανεμογεννητριών: μελέτη υλικών κατασκευής,  Φ. Τσαντήλας, 1/2017.

       24.       Σχεδίαση φωτιστικού από τσιμέντο, Ε. Γωνιάδου, 3/2017.

       25.       Σχεδίαση αυτοκινήτου και μελέτη αεροδυναμικών φορτίων, Θ. Αρζόγλου, 6/2017.

Επίβλεψη διπλωματικών εργασιών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

           1.       Ανάλυση οδοντικών εμφυτευμάτων με χρήση της μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, Μ. Ντούσια, 6/2007.

           2.       Ανάπτυξη εμβιομηχανικού μοντέλου για τον υπολογισμό της ροπής κίνησης αναπηρικού αμαξιδίου, Ι. Μαλλιαρός, 10/2007.

           3.       Γεωμετρική βελτιστοποίηση δοκών με ομοιόμορφα κατανεμημένες οπές,  Π. Μπελίτσου, 11/2008.

           4.       Σχεδίαση εφήμερης και επαναδιαμορφώσιμης κατασκευής που θα εξυπηρετεί πολιτιστικές δραστηριότητες στο αστικό περιβάλλον, Ε. Παπανδρέου, 5/2009.

           5.       Σχεδίαση συστήματος ικριώματος με προσβάσιμη και ασφαλή κυκλοφορία πεζών σε πεζοδρόμιο, Μ. Κληρονόμος, 10/2009.

           6.       Ανάλυση και σχεδιασμός επίπεδων μηχανισμών με χρήση του Pro/Engineer, Ε. Ματθαίου, 10/2009.

           7.       Βελτιστοποίηση επιθεμάτων από μεταλλικά και σύνθετα υλικά, Α. Κουτρουμάνου, 1/2010.

           8.       Μελέτη αυτοϊάσιμων υλικών: μοντελοποίηση πολύστρωτων σύνθετων υλικών που περιέχουν κοίλες ίνες, Κ. Σιφάκη, 6/2010.

           9.       Μελέτη και ανάλυση tensegrity κατασκευών, Ε. Ανδρίτσου, 6/2010.

       10.       Βελτιστοποίηση κατασκευών: Εφαρμογή τοπολογικής βελτιστοποίησης στα βασικά δομικά στοιχεία των αεροσκαφών στο περιβάλλον του Ansys Workbench, Π. Χριστοδούλου, 6/2010.

       11.       Μελέτη εξέλιξης του σχεδιασμού αεροπλάνων: Υλικά και μεθοδολογίες σχεδιασμού, Β. Γριμπά, 6/2010.

       12.       Βελτιστοποίηση ενισχυμένων δομικών στοιχείων από σύνθετα υλικά, Ε. Ιορδανίδου, 7/2010.

       13.       Μελέτη μηχανικών συνδέσεων σε ξύλινες κατασκευές μικρής κλίμακας, Ε.  Χατζηχρόνογλου, 2/2011.

       14.       Xρήση των σύνθετων υλικών στο σχεδιασμό προϊόντων: μελέτη των προδιαγραφών τους και της μηχανικής τους συμπεριφοράς όταν χρησιμοποιούνται στην κατασκευή αθλητικών προϊόντων, Α. Παναγιώτου, 2/2011.

       15.       Μελέτη σχεδιαστικών προδιαγραφών για την ορθή σχεδίαση προϊόντος που κατασκευάζεται με χύτευση πολυμερών υλικών, Γ. Γαβριήλ, 7/2011.

       16.       Ανάλυση και σχεδιασμός του συστήματος παρακολούθησης της δομικής ακεραιότητας αεροσκαφών, Δ. Γκότσης, 10/2011.

       17.       Ανάλυση και βελτιστοποίηση συνδέσεων σε ξύλινες κατασκευές μικρής κλίμακας, Μ. Κιάρα, 10/2011.

       18.       Το ύφασμα ως υλικό βιομηχανικού σχεδιασμού, Ε. Δανέζη, 2/2012.

       19.       Υλικά με μνήμη σχήματος: Μελέτη ενεργοποιητών από έξυπνα μαγνητικά υλικά, Σ. Αρκουδάκη, 6/2012.

       20.       Μορφομνήμονα υλικά και οι εφαρμογές τους, Τ. Κωττίδη, 6/2012.

       21.       Μελέτη, ανάλυση και προσομοίωση επιθεμάτων σε αεροκατασκευές από σύνθετα υλικά, Χ. Τσαλκάκης, 6/2012.

       22.       Μελέτη μηχανικής συμπεριφοράς πάνελ χαρτοκυψέλης για την κατασκευή επίπλων, Η. Χασαποπούλου, 9/2012.

       23.       Οικοδόμηση με φυσικά υλικά. Μελέτη και έλεγχος της μεθόδου rammed earth, Α. Κακλίδη, 10/2012.

       24.       Ενεργειακό και ανθρακικό αποτύπωμα σε σχέση με διατροφικές επιλογές, Δ. Παπαδοπούλου, 10/2012.

       25.       Textile history evolution and technological applications: Study on composite nonwovens, Σ. Παπαïωάννου, 10/2012.

       26.       Μοντελοποίηση μηχανικής συμπεριφοράς απλού καραμπίνερ για χρήση στην αναρρίχηση βράχου, Κ. Κουνάδης, 10/2012.

       27.       Μελέτη αυξητικών υλικών: Ανάλυση μηχανικών συνδέσμων σε πολύστρωτα σύνθετα και μεταλλικούς αφρούς, Β. Κατρανίδης, 2/2013.

       28.       Ακουστικός σχεδιασμός μικρών χώρων: εφαρμογή σε μικρό στούντιο ηχογράφησης, Ι. Ψύλλας, 2/2013.

       29.       Απτικές διεπαφές έξυπνων υλικών: μελέτη ενεργοποιητών με μορφομνήμονα υλικά, Δ. Βασιλοπούλου, 7/2013.

       30.       Xρήσεις των έξυπνων υλικών στην κλωστοϋφαντουργία, Αικ. Παπαδομανωλάκη, 10/2013.

       31.       Μελέτη φωτισμού και αξιολόγηση συστήματος φωτισμού στη επιβατική καμπίνα αεροσκάφους με στόχο την άνεση του επιβάτη, Α. Κατσένη, 10/2013.

       32.       Study of surfboard design guidelines and construction of a functional prototype, Μ. Καλοζούμη, 10/2013.

       33.       Μελέτη αυτόνομου φωτοβολταϊκού συστήματος, Α. Ράπτη, 2/2014.

       34.       Σχεδίαση και βελτιστοποίηση εξαρτήματος επιμήκυνσης οπισθίου κινητηρίου άξονα τετράτροχου οχήματος, Κ. Ντουφεξής, 2/2014.

       35.       Χρήσεις των φυσικών σύνθετων υλικών στη βιομηχανία, Χ. Διαμαντίδου, 2/2014.

       36.       Μελέτη και ανάλυση της βασικής δομής της χιονοσανίδας, Α. Ιωαννίδης, 2/2014.

       37.       Μελέτη τεχνολογίας και υλικών συσκευασίας τροφίμων και ποτών, Ε. Βερτζάη, 7/2014.

       38.       Μελέτη μηχανικής συμπεριφοράς μικροδικτυωμάτων, Κ. Σιάμος, 10/2014.

       39.       Μελέτη και ανάλυση δομής ιστιοσανίδας, Ε. Μπόνη, 10/2014.

       40.       Μελέτη και ανάλυση της ενσωματωμένης ενέργειας κατοικίας με συμβατικά και οικολογικά υλικά δόμησης, Γ. Γιώτα, 3/2015.

       41.       Μελέτη αντοχής σε κόπωση μιας ενισχυμένης χαλύβδινης γάστρας πλοίου, Γ. Αρακάς, 3/2015.

       42.       Μελέτη και ανάλυση stand έκθεσης προϊόντος από χάρτινο κυψελοειδές panel, Ε. Κουζέλη, 3/2015.

       43.       Ανάλυση σύνδεσης πτερυγίων μηχανής αεροσκάφους, Ι. Συρμής, 3/2015.

       44.       E-posters in academic/scientific conferences – guidelines, comparative study and new suggestions, Μ. Πισσαρίδη, 6/2015.

       45.       Μελέτη και ανάλυση αρθρωτών ικριωμάτων, Π. Κοτρώνης, 7/2015.

       46.       Λεπτομερής σχεδίαση παιδικού πολυχρηστικού επίπλου για παιδιά από 0 έως 36 μηνών, B. Πουλάκη, 7/2015.

       47.       Μελέτη της εφαρμογής των Product Service Systems (PSS) στον παραγωγικό και κατασκευαστικό τομέα, Α. Χαντές, 10/2015.

       48.       Μελέτη και ανάλυση ποδηλατικού πλαισίου από μπαμπού, Α. Μαυροπούλου, 10/2015.

       49.       Μελέτη της σοκολάτας και των μηχανικών ιδιοτήτων της, Α. Μούντριχα, 10/2015.

       50.       Μελέτη και ανάλυση της μηχανικής συμπεριφοράς του υβριδικού σύνθετου υλικού ενισχυμένο με ίνες υάλου (GLARE) με τη μεθόδο των πεπερασμένων στοιχείων, Δ. Λοίζου, 10/2015.

       51.       The revival of Sparto: A research on the potential of a forgotten natural fiber in today’s world, Ι. Στεφανίδουόη, 10/2015.

       52.       Μελέτη και ανάλυση τροχού αυτοκινήτου, Α. Περάκης, 3/2016.

       53.       Σχεδίαση και κατασκευή συστήματος στήριξης και κάλυψης εναλλάκτη, Γ. Αναστασοπούλου, 3/2016.

       54.       Σχεδιασμός συστήματος ελέγχου και διαχείρισης φωτισμού για επαγγελματικούς χώρους, Φ. Λαρόζας, 3/2016.

       55.       Μελέτη για το σχεδιασμό συστήματος εσωτερικού χώρου τρίχωρου διαμερίσματος για την υποστήριξη/εξασφάλιση βέλτιστης ποιότητας διαβίωσης, Α. Καλπύρη, 3/2016.

       56.       Σχεδίαση χώρου προετοιμασίας και ψησίματος φαγητού, Μ. Ρούλιος, 3/2016.

       57.       Εσωτερικός σχεδιασμός και εξωτερικός ανασχεδιασμός φροντιστηρίου λυκείου μικρής κλίμακας, Δ. Σελερίδης, 3/2016.

       58.       Μελέτη, κατασκευή και αξιολόγηση κράματος πηλού με υαλόθραυσμα, M. Ξυνού, 6/2016.

       59.       Μελέτη και ανάλυση ρηγματωμένων δομικών στοιχείων χρησιμοποιώντας το Creo, Γ. Κλώσσας, 7/2016.

       60.       Σχεδίαση αυτόματου συστήματος αποθήκευσης και δοσομέτρησης ελληνικού καφέ και ζάχαρης, Α. Δημόπουλος, 9/2016.

       61.       Μελέτη και σχεδιασμός κλιμακοστασίου για εσωτερικούς χώρους περιορισμένων διαστάσεων, Λ. Κόντου, 9,2016.

       62.       Σχεδίαση αποστακτικής συσκευής για πειραματική απόσταξη τσίπουρου, με χρηστικά αποσπώμενα μέρη, Γ. Αρμάος, 10/2016.

       63.       Σχεδίαση καροτσιού για οδοκαθαριστές πόλεων, Υ. Κουκά, 10/2016.

       64.       Μελέτη της κατασκευής, της μηχανικής συμπεριφοράς και των εφαρμογών μάλλινου κετσέ, Α. Πολυζωίδου,10/2016.

       65.       Σχεδιασμός έξυπνου καθρέπτη για χρήση στο χώρο του μπάνιου, Α. Μερκούρη, 10/2016.

       66.       Μελέτη και σχεδιασμός ακουστικής κιθάρας από σύνθετα υλικά, Σ. Ακριβός, 10/2016.

       67.       Σχεδίαση φορητού συστήματος στήριξης ποδηλάτου για εσωτερικό χώρο, Λ. Βασαλάκης, 2/2017.

       68.       Μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή πρωτοτύπου ηλεκτρικού εξωλέμβιου κινητήρα και ηλεκτρικού σπαστού ποδηλάτου, τα οποία μοιράζονται τον ίδιο κινητήρα, για χρήση σε ιστιοπλοϊκά σκάφη μήκους 30-40ft, Β. Σιουρούνης, 3/2017.

       69.       Μελέτη χρήσης νέου υλικού για καπάκι μπουζουκιού, Κ. Μπάμπαρης, 3/2017.

       70.       Σχεδίαση πολυχρηστικών επίπλων για καταστήματα φαρμακείων, Δ. Λουίζος, 3/2017.

       71.       Σχεδίαση πολυμορφικού επίπλου για παιδιά από τη γέννηση έως την εφηβεία, Σ. Γκιόλμα, 3/2017.

       72.       Σχεδίαση και υλοποίηση εργαστηρίου εκπαιδευτικής ρομποτικής για μαθητές 9 - 12 χρονών στο πνεύμα της εκπαίδευσης STEM, Σ. Γεωργοπούλου, 3/2017.

       73.       Σχεδίαση και κατασκευή ηλεκτρικού μουσικού οργάνου, Κ. Βασιλάκης, 3/2017.

       74.       Σχεδιασμός στεγάστρου αναμονής πεζών στο αστικό περιβάλλον της Αθήνας, Μ. Ρομοσιού, 3/2017.

       75.       Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την άνεση των επιβατών στα αεροσκάφη, Α. Βασιλειάδη, 7/2017.

       76.       Μελέτη βιώσιμων υλικών από αγροτικά απόβλητα: Mycofoam και οι εφαρμογές του, Μ. Κατσιμήτση, 7/2017.

Μέλος εξεταστικών επιτροπών διπλωματικών εργασιών

Συμμετοχή σε 300 τριμελείς επιτροπές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

·          Συμμετοχή στις επιτροπές: Φοιτητικών θεμάτων, Πρακτικής άσκησης, Προγράμματος σπουδών, Διπλωματικών εργασιών. Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

·          Μέλος της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2006-2007, 2011-2012).

·          Αναπληρωτής πρόεδρος (2006 –2009, 2011-2014) και μέλος (2014-2017) του Τεχνικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

·          Επιστημονικός υπεύθυνος τμήματος για το Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης (2007-2015).

·          Αναπληρωτής πρόεδρος (2016-2017), Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

·          Συμμετοχή σε 21 εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή μελών ΔΕΠ (16 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 2 στο ΑΠΘ, 2 στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και 1 στη Σχολή Ικάρων) και σε 3 τριμελείς εισηγητικές επιτροπές (2 στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και 1 στη Σχολή Ικάρων).

·          Εξωτερικός αξιολογητής σε 4 εκλογές καθηγητών (Πανεπιστήμιο Πατρών, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και Σχολή Ναυτικών Δοκίμων).

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ – ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

·          Υποτροφία του Πανεπιστημίου του Τορόντο, Καναδάς, 1991-1992 (για M.A.Sc.).

·          Υποτροφία του Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada (NSERC), 1992-1994 (για διδακτορικό).

·          Υποτροφία του Πανεπιστημίου του Τορόντο, Καναδάς, 1994-1995 (για διδακτορικό).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Εργαστήριο Μηχανικής και Σχεδιασμού, Πανεπιστήμιο του Τορόντο (1990-1997)

          1.       Design and Analysis of Dovetail Joints in Aeroengine Discs

          2.       Fatigue Behaviour of Aeroengine Compressor Assemblies

          3.       Three-Dimensional Finite Element Analysis of Cold Hole Expansion for Aerospace Applications

          4.       Fatigue Fracture Behaviour of Interacting Holes

          5.       Effect of Residual Stresses upon the Fatigue Behaviour of Airframe Alloys

          6.       Finite Element Analysis of the Shot Peening Process 

          7.       Biomechanical Analysis of Dental and Orthopedic Implants

          8.       FEM in Design of Recreational Equipment

Ινστιτούτο Κατασκευών και Προηγμένων Υλικών - ISTRAM (1999-2006)

          9.       Efficient Design and Verification of Composite Structures (EDAVCOS) - Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (BRITE/EURAM) - Συντονιστής προγράμματος: SAAB - Διάρκεια προγράμματος: 1/2/98-31/1/01 

       10.       Integrated Design Environment for Simulation and Numerical Analysis of Production Processes (D-SIGN) - Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (BRITE/EURAM) - Συντονιστής προγράμματος: ESI - Διάρκεια προγράμματος: 1/8/98-30/11/01

       11.       Services for Collaborative SMEs Aeronautical Technical Research (SCRATCH) - Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνοδευτικά Μέτρα) - Συντονιστής προγράμματος: EuroInter - Διάρκεια προγράμματος: 1/2/99-30/9/00

       12.       Bolted Joints in Composite Aircraft Structures (BOJCAS) - Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (GROWTH) - Συντονιστής προγράμματος: Un. Limerick - Διάρκεια προγράμματος: 1/2/00-31/5/03

       13.       Technology Application to the Near-Term Business Goals and Objectives of the Aerospace Industry (TANGO) - Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (GROWTH) - Συντονιστής προγράμματος: AIRBUS - Διάρκεια προγράμματος: 1/4/00-31/3/05

       14.       Services for Collaborative SMEs Aeronautical Technical Research II (SCRATCH II) - Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνοδευτικά Μέτρα) - Συντονιστής προγράμματος: EuroInter - Διάρκεια προγράμματος: 1/10/00-31/3/01

       15.       Advanced Design Concepts and Maintenance by Integrated Risk Evaluation for Aerostructures (ADMIRE) - Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (GROWTH)- Συντονιστής προγράμματος: ALENIA   - Διάρκεια προγράμματος: 1/2/01-31/7/04

       16.       Improve and Assess Repair Capability of Aircraft Structures (IARCAS) - Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (GROWTH) - Συντονιστής προγράμματος: AIRBUS - Διάρκεια προγράμματος: 1/7/01-31/12/05

       17.       Investigation on Damage Tolerance Behaviour of Aluminium Alloys (IDA) - Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (GROWTH) - Συντονιστής προγράμματος: AIRBUS - Διάρκεια προγράμματος: 1/1/02-31/12/04

       18.       Services for Collaborative SMEs Aerospace Technical Research 3 (SCRATCH 3) - Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (Συνοδευτικά Μέτρα) - Συντονιστής προγράμματος: EuroInter - Διάρκεια προγράμματος: 1/5/02-29/2/04

       19.       Development of Innovative and Advanced Laminates for Future Aircraft Structure (DIALFAST) - Φορέας χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Ένωση (STREP) - Συντονιστής προγράμματος: AIRBUS - Διάρκεια προγράμματος: 1/1/04-31/12/06

Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, ΕΜΠ (2004-2006)

       20.       Μέτρηση Παραμορφώσεων σε Κατασκευές Σκυροδέματος με Οπλισμό FRP χρησιμοποιώντας Γεωδαιτικές Μεθόδους και Αισθητήρες Ινών, Πρόγραμμα ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, ΕΠΕΑΚ, ΕΜΠ, 2004-2006.

Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

       21.       Παρακολούθηση της δομικής υγείας συνθέτων ενισχυμένων με ίνες υάλου με χρήση εμφυτευμένων ινών νανοσωλήνων άνθρακα, Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, 1/2010-12/2010.

       22.       Experimental and theoretical investigation of mechanical properties degradation of the aeronautical Aluminum alloy 2024 due to corrosion, Πρόγραμμα ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙΙ, 2012-15.

       23.       Development of cost-effective and accurate computer-aided design and engineering (CAD/CAE) tools for the determination and optimization of footwear comfort parameters (OPT-SHOES), Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΕΙΑ, 2012-15.

Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά

Κριτής επιστημονικών εργασιών για τα περιοδικά: Advances in Computational Design, Aerospace Science and Technology, Carbon, Ciência & Tecnologia dos Materiais, Composites part B: Engineering, Composite Structures, Computational Materials Science, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, International Journal of Fatigue, International Journal of Solids and Structures, International Journal of Structural Integrity, Journal of Composite Materials, Journal of Materials Engineering and Performance, Journal of Materials Science, Journal of Physics and Chemistry of Solids, Materials Science and Engineering A, Mechanics of Advanced Materials and Structures, Mechanics of Materials, Physica Status Solidi B: Basic Solid State Physics.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διατριβές

       T1.       P. Papanikos, On the structural integrity of dovetail joints in aeroengine discs, M.A.Sc. Thesis, University of Toronto, 1992.

       T2.       P. Papanikos, Mechanics of mixed mode fatigue behaviour of cold worked adjacent holes, Ph.D. Thesis, University of Toronto, 1997.

Κεφάλαια σε βιβλία

      B1.       Sp. Pantelakis and P. Papanikos, in Problems of fracture mechanics and fatigue: A solution guide, edited by E.E. Gdoutos, C.A. Rodopoulos and J.R. Yates, Kluwer Academic Publishers, 2003.

      B2.       K.I. Tserpes, P. Papanikos, G.N. Labeas and Sp. Pantelakis, Multi-scale modeling of tensile behavior of carbon nanotube-reinforced composites, in Particle and Continuum Aspects of Mesomechanics (eds G. C. Sih, M. Naït-Abdelaziz and T. Vu-Khanh), ISTE, London, UK. doi: 10.1002/9780470610794.ch33, 2007.

Μονογραφίες

     M1.       K.I. Tserpes and P. Papanikos, Finite element modeling of the tensile behavior of carbon nanotubes, graphene and their composites in Modeling of carbon nanotubes, graphene and their composites, edited by K.I. Tserpes and N. Silvestre, Springer Series in Materials Science 188, pp. 303-329, 2014.

Εργασίες σε επιστημονικά περιοδικά

       J1.       P. Papanikos and S.A. Meguid, Theoretical and experimental studies of fretting-initiated fatigue failure of aeroengine compressor discs, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, 17(5), 539-550, 1994.

       J2.       S.A. Meguid, M.H. Refaat and P. Papanikos, Theoretical and experimental studies of the structural integrity of dovetail joints in aeroengine discs, Journal of Materials Processing Technology, 56, 668-677 1996.

       J3.       P. Papanikos, S.A. Meguid and Z. Stjepanovic, Three-dimensional nonlinear finite element analysis of dovetail joints in aeroengine discs, Finite Elements in Analysis and Design, 29(3-4), 173-186, 1998.

       J4.       P. Papanikos and S.A. Meguid, Three-dimensional finite element analysis of cold expansion of adjacent holes, International Journal of Mechanical Sciences, 40(10), 1019-1028, 1998.

       J5.       X.D. Wang, S.A. Meguid and P. Papanikos, Analysis of curved cracks emanating from adjacent holes, Engineering Fracture Mechanics, 64, 337-355, 1999.

       J6.       P. Papanikos and S.A. Meguid, Elasto-plastic finite element analysis of cold expansion of adjacent fastener holes, Journal of Materials Processing Technology, 93, 424-428, 1999.

       J7.       Sp.G. Pantelakis, Em.Ch. Kyriakakis and P. Papanikos, Non-destructive fatigue damage characterization of laminated thermosetting fibrous composites, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, 24(10), 651-662, 2001.

       J8.       K.I. Tsepres, P. Papanikos and Th. Kermanidis, A three-dimensional progressive damage model for bolted joints in composite laminates subjected to tensile loading, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, 24(10), 663-676, 2001.

       J9.       K.I. Tserpes, G. Labeas, P. Papanikos and Th. Kermanidis, Strength prediction of bolted joints in graphite/epoxy composite laminates, Composites Part B: Engineering, 33(7), 521-529, 2002.

    J10.       P. Papanikos, K.I. Tserpes and Sp.G. Pantelakis, Modelling of fatigue damage progression and life of CFRP laminates, Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures, 26, 37-47, 2003.

    J11.       S.A. Tsirkas, P. Papanikos, Th. Kermanidis, Numerical simulation of the laser welding process in butt-joint specimens, Journal of Materials Processing Technology, 134, 59-69, 2003.

    J12.       S.A. Tsirkas, P. Papanikos, K. Pericleous, N. Strusevich, F. Boitout, J.M. Bergheau, Evaluation of distortions of laser welded shipbuilding parts using local-global finite element approach, Science and Technology of Welding and Joining, 8(2), 79-88, 2003.

    J13.       K.I.Tserpes, P. Papanikos, G. Labeas, Sp. Pantelakis, Fatigue damage accumulation and residual strength assessment of CFRP laminates, Composite Structures, 63(2), 219-230, 2004.

    J14.       P.V. Petroyiannis, Al.Th. Kermanidis, P. Papanikos, Sp.G. Pantelakis, Corrosion-induced hydrogen embrittlement of 2024 and 6013 aluminium alloys, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 41(1-3), 173-183, 2004.

    J15.       M.A. Kattis, P. Papanikos, E. Providas, Thermal Green’s functions in plane anisotropic bimaterials, Acta Mechanica, 173 (1-4), 65-76, 2004.

    J16.       P. Papanikos, K.I. Tserpes, G. Labeas, Sp. Pantelakis, Progressive damage modelling of bonded composite repairs, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 43(2), 189-198, 2005.

    J17.       K.I. Tserpes and P. Papanikos, Finite element modelling of single-walled carbon nanotubes, Composites Part B: Engineering, 36, 468-477, 2005.

    J18.       K.I. Tserpes, P. Papanikos, S.A. Tsirkas, A progressive fracture model for carbon nanotubes, Composites Part B: Engineering, 37, 662-669, 2006.

    J19.       K.I. Tserpes and P. Papanikos, The effect of Stone-Wales defect on the tensile behavior and fracture of single-walled carbon nanotubes, Composite Structures, 79(4), 581-589, 2007.

    J20.       P. Papanikos, K.I. Tserpes and Sp. Pantelakis, Initiation and progression of composite patch debonding in adhesively repaired cracked metallic sheets, Composite Structures, 81(2), 303-311, 2007.

    J21.       K.I. Tserpes, P. Papanikos, G. Labeas and Sp. Pantelakis, Multi-scale modeling of tensile behaviour of carbon nanotube reinforced composites, Theoretical and Applied Fracture Mechanics, 49(1), 51-60, 2008.

    J22.       P. Papanikos, D.D. Nikolopoulos and K.I. Tserpes, Equivalent beams for carbon nanotubes, Computational Materials Science, 43(2), 345-352, 2008.

    J23.       A.D. Alexopoulos and P. Papanikos, Experimental and theoretical studies of corrosion-induced mechanical properties degradation of aircraft 2024 aluminium alloy, Materials Science and Engineering A, 498, 248-257, 2008.

    J24.       K.I. Tserpes and P. Papanikos, Continuum modeling of carbon nanotube-based super-structures, Composite Structures, 91, 131-137, 2009.

    J25.       Z. Koutkalaki, P. Papagiannis, P. Azariadis, P. Papanikos, S. Kyratzi, D. Zissis, D.Lekkas and E. Xidias, Towards a foot bio-model for performing finite element analysis for footwear design optimization using a cloud infrastructure, Computer-Aided Design and Applications, 12(5), 507-518, 2015.

    J26.       P. Papagiannis, Z. Koutkalaki, P. Azariadis and P. Papanikos, Definition and evaluation of plantar mechanical comfort for the support of footwear design, Computer-Aided Design and Applications, 13(2), 162-172, 2016.

    J27.       D. Zissis, D. Lekkas, P. Azariadis, P. Papanikos and E. Xidias, Collaborative CAD/CAE as a cloud service, International Journal of Systems Science: Operations & Logistics, DOI: 10.1080/23302674.2016.1186237, 2017.

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

      C1.       S.A. Meguid, P. Papanikos and M.H. Refaat, Finite element analysis of dovetail joints in aeroengine discs using interface elements, Proceedings of the International Conference on Computational Methods in Engineering, Singapore, November 1992.

      C2.       P. Papanikos and S.A. Meguid, Fatigue failure of dovetail joints in aeroengine discs, Proceedings of Fatigue '93, pp. 465-470, Montreal, Canada, May 1993.

      C3.       S.A. Meguid, M.H. Refaat and P. Papanikos, Theoretical and experimental studies of structural integrity of dovetail joints in aeroengine discs, Proceedings of the International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies, pp. 1539-1547, Dublin, Ireland, August 1993.

      C4.       S.A. Meguid and P. Papanikos, Evaluation of the structural integrity of aeroengine compressor discs using fracture mechanics, Proceedings of the 10th International Conference on Experimental Mechanics, pp. 443-448, Lisbon, Portugal, July 1994.

      C5.       P. Papanikos and S.A. Meguid, Fatigue crack growth behaviour of interacting holes in airframe alloys, Proceedings of Mechanics in Design, Canadian Society for Mechanical Engineering Forum, pp. 731-739, Toronto, Canada, May 1996.

      C6.       S.A. Meguid, P. Papanikos, Z. Stjepanovic and J. Najar, Three-dimensional finite element analysis of an aeroengine compressor disc assembly, Proceedings of the 2nd International Conference on the Application of Numerical Methods in Engineering, pp. 62-68, Serdang, Malaysia, June 1997.

      C7.       P. Papanikos and S.A. Meguid, Elasto-plastic finite element analysis of cold expansion of adjacent fastener holes, Proceedings of the 3rd International Conference on Advances in Materials and Processing Technologies (AMPT’97), pp. 799-804, Guimaraes, Portugal, July 1997.

      C8.       S.A. Meguid and P. Papanikos, Mechanics of the cold hole expansion of aerospace components (Invited Keynote Lecture), International Conference on Experimental Mechanics, Porto, Portugal, March 1998.

      C9.       Sp. Pantelakis, Em.Ch.  Kyriakakis and P. Papanikos, Fatigue damage of laminated fibrous composites, Proceedings of MesoMechanics 2000, pp. 1057-1066, Xi’an, China, June 2000.

   C10.       Al.Th. Kermanidis, P. Papanikos and Sp.G. Pantelakis, Mesodamage of 2024-T3 aluminum alloy specimen due to corrosion-induced localized hydrogen embrittlement, CD-ROM Proceedings of the Tenth International Conference on Fracture, Hawaii, December 2001.

   C11.       P. Papanikos and K.I. Tserpes, Modelling the tensile behavior of composite bolted joints, CD-ROM Proceedings of the 4th GRACM Congress on Computational Mechanics, GRACM 2002, Patras, Greece, 27-29 June 2002.

   C12.       P. Papanikos and Al.Th. Kermanidis, Effect of corrosion-induced hydrogen embrittlement on the fracture toughness of 2024-T3 aluminum alloy, Proceedings of the Mesomechanics 2002 Conference, pp. 627-633, Aalborg, Denmark, August 2002.

   C13.       Th. Kermanidis, S.A. Tsirkas, P. Papanikos, Effect of laser welding parameters on the distortion of thin ship panels, International Conference on Manufacturing Engineering (ICMEN), pp. 691-700, Thessaloniki, Greece, October 2002.

   C14.       Th. Κermanidis, K.I. Τserpes, P. Papanikos, G. Labeas and Sp. Pantelakis, Fatigue damage accumulation and residual strength assessment of composite laminates through progressive damage modelling, Proceedings of the Mesomechanics 2003 Conference, pp. 167-174, Tokyo, Japan, 26-28 August 2003.

   C15.       V. Karatzaferis, M.A. Kattis, M.A. and P. Papanikos, Analysis of the bond-slip behaviour of FRP reinforcing bars in concrete, Proceedings of the 6th Mesomechanics Conference, pp. 446-451, Patras, May 31-June 4, 2004.

   C16.       P. Papanikos, K.I. Tserpes and G. Labeas, Progressive damage modelling of bonded composite repairs, Proceedings of the 6th Mesomechanics Conference, pp. 452-458, Patras, May 31-June 4, 2004.

   C17.       M. Tsakiri, C. Ioannidis, P. Papanikos and M.A. Kattis, Load testing measurements for structural assessment using geodetic and photogrammetric techniques, 1st FIG International Symposium on Engineering Surveys for Construction Works and Structural Engineering, Nottingham, UK, June 28-July 1, 2004.

   C18.       Β. Καρατζαφέρης, Μ. Καττής, Π. Παπανίκος, Τοπικές σχέσεις συνάφειας-ολίσθησης σε δομικά στοιχεία σκυροδέματος με οπλισμό FRP για ανακυκλιζόμενες φορτίσεις, Πρακτικά 15ου Συνεδρίου Σκυροδέματος, Αλεξανδρούπολη, 25-27 Οκτωβρίου, 2006.

   C19.       K.I. Tserpes and P. Papanikos, Tensile behavior and fracture of carbon nanotubes containing Stone-Wales defects, Proceedings of the 16th European Conference of Fracture, pp. 39-40, Alexandroupolis, Greece, June 3-7, 2006.

   C20.       K.I. Tserpes, P. Papanikos and Sp. Pantelakis, Continuum modelling of interfacial load transfer in carbon nanotube/polymer composites subjected to tension and bending, Proceedings of the Mesomechanics 2008 Conference, Cairo, Egypt, Jan 28-Feb 1, 2008.

   C21.       F.S. Efthimiou, P. Papanikos, K.I. Tserpes and Sp. Pantelakis, Continuum simulation of tensile, bending and torsional rigidities of multi-walled carbon nanotubes, Proceedings of the 9th HSTAM International Congress on Mechanics, Limassol, Cyprus, 12 – 14 July 2010.

   C22.       D. Ioannou, V. Moulianitis, P. Papanikos, Swarm household robotics: A prospective approach, 2nd Hellenic Robotics Conference, Patras, Greece, 9-10 December 2010 (in greek).

   C23.       K.I. Tserpes, P. Papanikos, Fracture behavior and strength of graphemes containing randomly dispersed defects, Proceeding of the 2nd International Conference of Engineering Against Fracture (ICEAF), Mykonos, Greece, June 22-24, 2011.

   C24.       P. Papanikos, K.I. Tserpes, Stiffness evaluation of polymers reinforced by specifically or randomly distributed carbon nanotubes, Proceedings of the 16th International Conference on Composite Structures (ICCS 16), Porto, Portugal, June 28-30, 2011.

   C25.       K.I. Tserpes, P. Papanikos and Sp. Pantelakis, Numerical study of carbon nanotube-based crack growth enhancement in polymers, Proceedings of the 16th International Conference on Composite Structures (ICCS 16), Porto, Portugal, June 28-30, 2011.

   C26.       P. Papanikos, P. Poulin, C. Bartholome, S.K. Kourkoulis and N.D. Alexopoulos, Characterization of PVA-CNT fiber’s mechanical behavior: Testing and finite element modeling, Proceedings of the 16th International Conference on Composite Structures (ICCS 16), Porto, Portugal, June 28-30, 2011.

   C27.       Z.S. Metaxa, N.D. Alexopoulos, P. Papanikos and C.Stergiou, Tensile mechanical behaviour of aeronautical 2024 and 2198 aluminum alloys after corrosion exposure, Proceedings of the 4th International Conference on Integrity, Reliability and Failure, (IRF 2013), Funchal, Portugal, June 23-27, 2013.

   C28.       P. Papanikos, I. Tapeinos, S.K. Kourkoulis and N.D. Alexopoulos, Finite element modelling of the shear stress distribution of embedded polyvinyl alcohol – carbon nanotube fibers in glass fiber reinforced composites, Proceedings of the 4th International Conference on Integrity, Reliability and Failure, (IRF 2013), Funchal, Portugal, June 23-27, 2013.

   C29.       Z. Koutkalaki, P. Papagiannis, Ph. Azariadis, P. Papanikos, S. Kyratzi, D. Zissis, D. Lekkas and E. Xidias, Towards a foot bio-model for performing finite element analysis for footwear design optimization using a Cloud infrastructure, Proceedings of CAD14, Hong Kong, June 23-26, 2014.

   C30.       P. Papanikos, Finite element based optimization of bonded repairs with respect to strength and fatigue life, Proceedings of ICAF 2014, Patras, Greece, July 14-16, 2014.

   C31.       P. Papanikos, Finite element modelling of the mechanical behavior of polymers reinforced by randomly distributed carbon nanotubes, Keynote lecture, Proceedings of the 39th Solid Mechanics Conference, Zakopane Poland, Sep. 1-5, 2014.

   C32.       Z. Koutkalaki, P. Azariadis and P. Papanikos, Parametric study of the effect of sole’s materials on plantar pressure distribution using a finite element foot-footwear model, 3rd International Leather Engineering Congress Innovative Aspects for Leather Industry, IAFLI 2015, Izmir- Turkey, May 2015.

   C33.       Z. Koutkalaki, P. Papagiannis, P. Azariadis and P. Papanikos, Finite element evaluation of the mechanical behaviour of a detailed foot/footwear model, Proceedings of Mechanics and Materials in Design Conference (M2D2015), Azores, Portugal, 26-30 July 2015.

   C34.       P. Papanikos, N. Alexopoulos, C. Stergiou and V. Sagias, Simulation of surface corrosion damage of aeronautical aluminum alloy 2024 with artificial surface defects, Proceedings of Mechanics and Materials in Design Conference (M2D2015), Azores, Portugal, July 26-30, 2015.

   C35.       E. Xidias, Z. Koutkalaki, P. Papagiannis, P. Papanikos and P. Azariadis, Foot plantar pressure estimation using artificial neural networks, 12th International Conference of Product Lifecycle Management, Doha, Qatar, October 19-21, 2015.

Αναφορές στο δημοσιευμένο έργο

Οι ετεροαναφορές στο δημοσιευμένο έργο σε επιστημονικά περιοδικά είναι:

1480 (Scopus: h-index=20) και 1190 (Web of Science Core Collection: h-index=18).