Παρασκευάς Παπανίκος       

Σελίδα στα Ελληνικά  Βιογραφικό (pdf)

 

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Δευτέρα: 16:00-19:00 (1ο Γυμνάσιο, Α1.2.3)

 

 

Paraskevas Papanikos 

Page in English   CV (pdf)