Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Υποψήφιοι φοιτητές

  1. Για να δώσω πανελλήνιες για εισαγωγή στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων πρέπει να εξεταστώ σε ειδικό μάθημα (π.χ. σχέδιο);
  2. Σε ποιο επιστημονικό πεδίο εμπίπτει το ΤΜΣΠΣ;
  3. Ποιο είναι το αντικείμενο σπουδών του ΤΜΣΠΣ;
  4. Πόσα έτη διαρκούν οι σπουδές στο ΤΜΣΠΣ;
  5. Ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών του ΤΜΣΠΣ;
  6. Ποιοι διδάσκουν στο ΤΜΣΠΣ;
  7. Ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ;  

Για να δώσω πανελλήνιες για εισαγωγή στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων πρέπει να εξεταστώ σε ειδικό μάθημα (π.χ. σχέδιο);

Όχι, δεν απαιτείται εξέταση σε ειδικό μάθημα για εισαγωγή στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων (ΤΜΣΠΣ).

Σε ποιο επιστημονικό πεδίο εμπίπτει το ΤΜΣΠΣ;

Σύμφωνα με την ΥΑ Φ.253/142542/Α5/30.08.2017 (ΦΕΚ 2995/2017 τ.Β’), το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων κατατάσσεται στα επιστημονικά πεδία:

2ο ΕΠ : Θετικές και Τεχνολογικές Επιστήμες, ΚΑΙ 

4ο ΕΠ: Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορική. 

Η ισχύς της εν λόγω απόφασης αρχίζει από διδακτικό έτος 2017-2018. 

Ποιο είναι το αντικείμενο σπουδών του ΤΜΣΠΣ;

Η Σχεδίαση (design) προϊόντων και συστημάτων.

Οι απόφοιτοι του τμήματος είναι Μηχανικοί Σχεδίασης.

Το γνωστικό αντικείμενο του τμήματος δεν θεραπεύεται από άλλο ΑΕΙ στην Ελλάδα.

Βλ. επίσης: σχετικά βίντεο, την έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης (υπό την αιγίδα της ΑΔΙΠ), και δραστηριότητες φοιτητών και καθηγητών του τμήματος.

Πόσα έτη διαρκούν οι σπουδές στο ΤΜΣΠΣ;

Το ΤΜΣΠΣ είναι 5ετούς φοίτησης, όπως όλα τα τμήματα Μηχανικών στην Ελλάδα.

Ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών του ΤΜΣΠΣ;

Βλ. εδώ.

Ποιοι διδάσκουν στο ΤΜΣΠΣ;

Βλ. Προσωπικό.

Ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ;

Βλ. Σταδιοδρομία.Monday, November 06, 2017, kgp

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία