Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Νέοι και εγγεγραμμένοι φοιτητές

 1. Πότε μπορώ να κάνω την αρχική μου εγγραφή στο Τμήμα;
 2. Πώς ανανεώνω την εγγραφή μου;
 3. Ποιά διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για διαγραφή από το τμήμα;
 4. Πώς μπορώ να ζητήσω διακοπή σπουδών;
 5. Πώς μπορώ να εκδώσω Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) - Ακαδημαϊκή Ταυτότητα;
 6. Για πόσα έτη δικαιούμαι Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο);
 7. Πώς μπορώ να δηλώσω συγγράμματα;
 8. Πότε μπορώ να κάνω Πρακτική Άσκηση;
 9. Μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα Erasmus;
 10. Κάθε πότε γίνονται παρουσιάσεις ΔΕ;
 11. Πόσες ημέρες πριν πρέπει να στείλω το έντυπο παρουσίασης ΔΕ;
 12. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη λήψη Διπλώματος;
 13. Πότε πρέπει να ορκιστώ;
 14. Είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχω σε ορκωμοσία;

Πότε μπορώ να κάνω την αρχική μου εγγραφή στο Τμήμα;

Στις προθεσμίες που ανακοινώνονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Πώς ανανεώνω την εγγραφή μου;

Κάθε εξάμηνο προβαίνοντας σε δήλωση μαθημάτων, σε ημερομηνίες που καθορίζονται από τη Γραμματεία.

Ποιά διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για διαγραφή από το τμήμα;

Υποβάλλετε αίτηση διαγραφής μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επίσης, υποχρεούστε να καταθέσετε το πάσο σας στη Γραμματεία του Τμήματος. 

Πώς μπορώ να ζητήσω διακοπή σπουδών;

Ναι, υποβάλλετε αίτηση διακοπής σπουδών στη γραμματεία του τμήματος.

Πώς μπορώ να εκδώσω Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο) -Ακαδημαϊκή Ταυτότητα;

Υποβάλλοντας ηλεκτρονικά αίτηση στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Δελτίου Ειδικού Εισιτηρίου (ΠΑΣΟ) και Ακαδημαϊκής Ταυτότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Για πόσα έτη δικαιούμαι Δελτίο Ειδικού Εισιτηρίου (πάσο);

Για 5 +2 = 7 έτη.

Πώς μπορώ να δηλώσω συγγράμματα;

Μέσα από την εφαρμογή του συστήματος Εύδοξος

Πότε μπορώ να κάνω Πρακτική Άσκηση;

Στο 4ο έτος σπουδών σας. Βλ. Πρακτική άσκηση.

Μπορώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα Erasmus;

Ναι, εφόσον έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς το πρώτο έτος των σπουδών σας. Βλ. περισσότερα εδώ.  

Κάθε πότε γίνονται παρουσιάσεις ΔΕ;

Σύμφωνα με τον κανονισμό διπλωματικών εργασιών, μπορείτε να παρουσιάσετε τη ΔΕ σας κατά τη διάρκεια των εξεταστικών περιόδων Ιανουαρίου, Ιουνίου και Σεπτεμβρίου καθώς και σε περίοδο 2 εβδομάδων μετά το πέρας αυτών.

Πόσες ημέρες πριν πρέπει να στείλω το έντυπο παρουσίασης ΔΕ;

Συμπληρώνετε πλήρως το έντυπο παρουσίασης ΔΕ και το αποστέλλετε μαζί με ένα πλήρες αντίγραφο της ΔΕ σε ηλεκτρονική μορφή (PDF), στη γραμματεία τουλάχιστον 7 ημέρες πριν την παρουσίαση.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για τη λήψη Διπλώματος;

Συμβουλευτείτε τον οδηγό σπουδών

Πότε πρέπει να ορκιστώ;

Τελετές ορκωμοσίας γίνονται δύο φορές το χρόνο. Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση για συμμετοχή σε όποια ορκωμοσία θέλετε. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μετά από σχετική ανακοίνωση της Γραμματείας.

Οι διπλωματούχοι φοιτητές και φοιτήτριες που επιθυμούν την έκδοση του διπλώματός τους σε περγαμηνή θα πρέπει να καταβάλλουν το ποσό των 10 € μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Α.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου στα ακόλουθα στοιχεία:

ALPHA BANK
Αρ. Λ/σμού: 60 100 2001 000 158
IBAN: GR45 0140 6010 6010 0200 1000 158
BIC/SWIFT: CRBAGRAAXXX
Επωνυμία: Εταιρεία Αξιοπ/σης & Διαχ/σης Περιουσίας Παν/μίου Αιγαίου
Στην αιτιολογία της κατάθεσης πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός μητρώου του φοιτητή/τριας.

Η τραπεζική απόδειξη θα κατατίθεται ή θα αποστέλλεται με e-mail στη Γραμματεία του Τμήματος (Syros DPSD Grammateia studies_dpsd@aegean.gr)

Είναι υποχρεωτικό να συμμετάσχω σε ορκωμοσία;

Ναι με βάση το νόμο, προκειμένου να λάβετε τον επίσημο τίτλο σπουδών σας.Tuesday, October 17, 2017, forky

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία