Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Σταδιοδρομία

Το Τμήμα προσφέρει ένα 5ετές πρόγραμμα σπουδών με 300 ECTS, και οι απόφοιτοι του τμήματος ανακυρύσσονται Διπλωματούχοι Μηχανικοί Σχεδίασης Προϊόντων. 

Επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ

 • Σύμφωνα με το νόμο (ΠΔ 83/2000 Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου / ΦΕΚ 72 τ.Α’ και Ν.3027/2002 Μετονομασία Τμήματος σε ΜΣΠΣ / ΦΕΚ 152 τ.Α’), το Τμήμα θεραπεύει «την καλλιέργεια, ανάπτυξη και προώθηση των διαδικασιών δημιουργικού σχεδιασμού σε χώρους ανθρώπινης δραστηριότητας με κύριο αντικείμενο την τεχνολογία και την κατάρτιση επιστημόνων οι οποίοι, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις και τις νέες τεχνολογίες, μπορούν να σχεδιάζουν προϊόντα και να δίνουν λύσεις σε διάφορους χώρους και πλαίσια όπως: οι γραφικές τέχνες, ο σχεδιασμός βιομηχανικών προϊόντων, η επικοινωνία ανθρώπου-μηχανής και ο σχεδιασμός συστημάτων. Οι πτυχιούχοι έχουν ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησης τη σύλληψη, ανάλυση, σχεδίαση και δημιουργία ‘τεχνημάτων’ κατάλληλων για ανθρώπινα συστήματα και καταστάσεις, συνδυάζοντας την τεχνολογία και τις γνώσεις – ιδέες των επιστημών και των τεχνών. Οι πτυχιούχοι μπορούν να απασχολούνται σε επιχειρήσεις, οργανισμούς, εκδοτικούς οίκους, μέσα ενημέρωσης, διαφημιστικές εταιρίες, βιομηχανίες πολιτιστικών προϊόντων καθώς και σε εταιρίες που ασχολούνται με το σχεδιασμό, παραγωγή και διάθεση προϊόντων νέων τεχνολογιών, ιδίως δε ηλεκτρονικών υπολογιστών και επικοινωνιακού υλικού ή σε άλλους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.» Επίσης, η συνεργασία με το σύλλογο αποφοίτων του τμήματος αναδεικνύει τις επαγγελματικές προοπτικές σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 
 • Το Τμήμα ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Αιγαίου (άρθρο 75, Ν.4485/2017). Οι απόφοιτοι του Τμήματος εντάσσονται στον Κλάδο ΠΕ 5 Μηχανικών, σύμφωνα με το άρθρο 5, ΦΕΚ 39.03.03.2001/τΑ’ (ΠΔ 50/2001) ‘Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα’, όπου προβλέπεται ότι η κατηγορία ΠΕ Μηχανικών περιλαμβάνει όλες τις ειδικότητες Πολυτεχνείων και των Πολυτεχνικών Σχολών.

Η προετοιμασία του ΜΣΠΣ για την αγορά εργασίας 

 • Πέραν της άρτιας ακαδημαϊκής προετοιμασίας, η επαγγελματική αποκατάσταση έγκειται και στη σωστή εργασιακή προετοιμασία. Στο τμήμα, η πρακτική άσκηση  είναι υποχρεωτικό μάθημα, ενώ λειτουργεί Γραφείο Διασύνδεσης (Dpsd Career Office στη σελίδα LinkedIn) που φροντίζει για τη σωστή προετοιμασία των φοιτητών στη διάρκεια των σπουδών τους και παρακολουθεί την πορεία των αποφοίτων. 
 • Στο 4ο έτος σπουδών οι φοιτητές επιλέγουν την Πρακτική Άσκηση ως υποχρεωτικό μάθημα του προγράμματος σπουδών.
 • Επίσης, εκπαιδεύονται στη σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, συνοδευτικών επιστολών, την παρουσία τους σε συνεντεύξεις επιλογής και πάνω από όλα στη στοχευμένη επιλογή θέσεων εργασίας.
 • Το Γραφείο Διασύνδεσης οργανώνει εκπαιδευτικές επισκέψεις στην Ελλάδα και το Εξωτερικό ώστε οι φοιτητές να αποκτήσουν μια πλούσια εικόνα για το που και πως ασκείται στο επάγγελμά τους.
 • Με τη λήψη του Διπλώματος, οι απόφοιτοι εγγράφονται στο νεοσύστατο Σύλλογο Διπλωματούχων ΜΣΠΣ, που φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για τον επαγγελματία σχεδιαστή.
 • Επίσης, οι Διπλωματούχοι ενημερώνονται από το Γραφείο Διασύνδεσης για νέες θέσεις εργασίας το οποίο έχει συγκροτήσει δίκτυο με 100δες επιχειρήσεις. Ενδεικτικά, για τους διπλωματούχους που θέλουν άμεσα να συστήσουν δική τους ατομική επιχείρηση το Γραφείο Διασύνδεσης συνέταξε και παρέχει λίστα με 91 κατηγορίες δραστηριοτήτων, κατανεμημένες σε 10 ομάδες. Αυτές οι δραστηριότητες καλύπτουν όλο το φάσμα των δυνατοτήτων του ΜΣΠΣ και δεν απαιτούν την εγγραφή στο ΤΕΕ. Προφίλ και Επαγγελματικά Δικαιώματα Αποφοίτων.
 • Με τη λήψη του διπλώματος οι απόφοιτοι εγγράφονται στο νεοσύστατο Σύλλογο Διπλωματούχων ΜΣΠΣ (email: dpsdgraduated [at] aegean.gr ), που φιλοδοξεί να αποτελέσει το σημείο αναφοράς για τον επαγγελματία σχεδιαστή. 

Έρευνες για την επαγγελματική κατάσταση των Διπλωματούχων ΜΣΠΣ (2012)

Η ειδικότητα του Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την δημιουργική και εφαρμοσμένη εργασίαΟι απόφοιτοι του τμήματος είναι σε θέση να καλύπτουν ανάγκες σε ένα μεγάλο εύρος περιοχών σε συνέχεια με τις τρεις κατευθύνσεις του Τμήματος. 

Η έρευνα επαγγελματικής κατάστασης των αποφοίτων ΜΣΠΣ, που διεξάγεται ανά τριετία από το Γραφείο Διασύνδεσης του Τμήματος, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διπλωματούχων, κινείται σε 3 άξονες:

 • Αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου και πως αυτό «εξαργυρώνεται» στην έρευνα, στην εργασία και στην επιχειρηματικότητα.
 • Αποτίμηση των δράσεων εργασιακής προετοιμασίας που διεξάγονται στα τελευταία έτη φοίτησης.
 • Εκτίμηση της θέσης της ειδικότητας του ΜΣΠΣ στην Ελλάδα και στην ΕΕ, διαπίστωση και καταγραφή θεσμικών, νομικών, κοινωνικών συνθηκών που την προάγουν ή την εμποδίζουν και με ποιο τρόπο.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας έρευνας (2012) δείχνουν ότι οι απόφοιτοι του τμήματος: 

 • Απασχολούνται σε ένα εύρος αντικειμένων σχετικά με τη σχεδίαση προϊόντων και συστημάτων, στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.
 • Παρουσιάζουν υψηλή απορόφηση από την αγορά εργασίας, με μόλις 9% ανεργία σε μια πολύ δύσκολη περίοδο κρίσης.

Katastasi-apasxolisisAntikeimeno-apasxolisis 

Η δεύτερη έρευνα για την επαγγελματική κατάσταση των Διπλωματούχων ΜΣΠΣ διεξήχθη τον Μάρτιο και Απρίλιο 2015, μεταξύ 340 αποφοίτων (253 απαντήσεις, 74.4%). Ως προς την γενική εικόνα απορρόφησης των αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ από την αγορά εργασίας παρατηρούμε ότι: 

 • Το ποσοστό απορρόφησης των αποφοίτων στην αγορά εργασίας είναι μεγάλο: Στο σύνολο των 253 αποφοίτων που απάντησαν, εργάζεται το 72.3% - είτε αποκλειστικά, είτε παράλληλα με τη συνέχιση των σπουδών τους. Επιπλέον, κάποιοι απόφοιτοι εκπονούν μεταπτυχιακό/διδακτορικό (7.1%) ή υπηρετούν την στρατιωτική τους θητεία  (2.4%). 
 • Το συνολικό ποσοστό ανεργίας των αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ είναι 18.2% (ένα ποσοστό αυτού (2.4%) μόλις έχει αποφοιτήσει από το ΤΜΣΠΣ). Παρότι το ποσοστό είναι αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη έρευνα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η χώρα βρίσκεται στο 5ο συνεχές έτος οικονομικής κρίσης ενώ η ανεργία στους νέους είναι περίπου στο 60%.  

dpsd-apofoitoi-2015-fig1

Στο σύνολο των απασχολούμενων αποφοίτων (εργαζόμενοι και αυτοί που συνεχίζουν τις σπουδές τους, σύνολο 190 απαντήσεων): 

 • Το 69.5% των αποφοίτων βρίσκεται στην Ελλάδα, το 30.5% στο εξωτερικό.
 • Η συντριπτική πλειοψηφία των απασχολούμενων 94.2% δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα που έχουν σπουδάσει στο ΤΜΣΠΣ, μόνο ένα 5.8% εργάζεται σε θέσεις εκτός αντικειμένου.
 • Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό 83.1% εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα.

dpsd-apofoitoi-2015-fig2 

Σε σχέση με το αντικείμενο απασχόλησης των εργαζομένων αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ, όπως αυτό προσδιορίζεται από τις τρεις (3) κατευθύνσεις σπουδών του, παρατηρούμε: 

 • Η πλειοψηφία των αποφοίτων (30.4%) εργάζεται στο αντικείμενο της Σχεδίασης Βιομηχανικών Προϊόντων (2η κατεύθυνση σπουδών), σε εργασίες με τίτλους όπως: Σχεδίαση Προϊόντων, Επίπλων, Φωτισμού (προϊόντων), Σχεδίαση/Διοίκηση Παραγωγής, Ποιοτικός Έλεγχος, CAD/CAE Design Engineer, κ.α.
 • Ένα εξίσου σημαντικό ποσοστό αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ (28.6%) εργάζεται στο αντικείμενο της Σχεδίασης Διαδραστικών Συστημάτων (1η κατεύθυνση σπουδών), σε εργασίες με τίτλους όπως: Web Designer, User Experience Design, Interaction Designer,Front-End Developer, Σχεδίαση Πολυμέσων, Νέα Μέσα, κ.α.
 • Το 19% των αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ εργάζεται στο αντικείμενο της σχεδίασης υπηρεσιών (3η κατεύθυνση σπουδών), σε εργασίες με τίτλους όπως: Brand Designer/Manager, Social Media Specialist, Senior Operations Management, Interior Designer, Space Planner.
 • Το 10.9% των αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ εργάζεται σε συνδυασμό των παραπάνω αντικειμένων, κυρίως σε σχεδιαστικά γραφεία (που στην πλειοψηφία τους έχουν ιδρυθεί από τους ίδιους τους αποφοίτους) που αναλαμβάνουν projects που συνδυάζουν τα παραπάνω.
 • Ένα 11.3% των εργαζόμενων αποφοίτων του ΤΜΣΠΣ εργάζεται σε θέσεις εκτός αντικειμένου του ΤΜΣΠΣ, συνήθως γραφείου.

 dpsd-apofoitoi-2015-fig3

Από τα παραπάνω μπορούν να συναχθούν κάποια ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Κατ’ αρχήν, την τελευταία 5ετία της έντονης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα, οι απόφοιτοι του ΤΜΣΠΣ έχουν σημαντική απορρόφηση στην αγορά εργασίας. Η συντριπτική πλειοψηφία των αποφοίτων εργάζεται στον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος παρότι έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση συνεχίζει να απορροφά τους απόφοιτους του τμήματος. Η αναλογία των εργαζομένων στην Ελλάδα και το εξωτερικό είναι 7 προς 3, πράγμα που σημαίνει ότι η σημαντική πλειοψηφία παραμένει στην Ελλάδα σε ένα διάστημα που οι νέοι της χώρας μεταναστεύουν μαζικά στο εξωτερικό. Τέλος, οι απόφοιτοι του ΤΜΣΠΣ εργάζονται στο αντικείμενο των σπουδών τους στη συντριπτική τους πλειοψηφία (88.7%), πράγμα πολύ σημαντικό για τη δημιουργία και διατήρηση μιας κοινότητας επαγγελματιών σχεδιαστών και μηχανικών σχεδίασης.

Για να δείτε αναλυτικότερα τα στοιχεία της 2ης έρευνας, πιέστε εδώ (PDF).Tuesday, September 19, 2017, kgp

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία