Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Περιγραφή Μαθημάτων

Στο τμήμα προσφέρονται τα παρακάτω μαθήματα. Κάντε κλικ στον κωδικό κάθε μαθήματος για να δείτε την περιγραφή του.

Κωδικός Μάθημα Είδος Θεωρία Εργ. Δ.Μ. ECTS ...
Εξάμηνο: 01
1004  Αγγλικά - Προπαρασκευαστικό  Πρ    ...
1252  Ιστορία Design I  Υ    ...
1305  Στούντιο 1 - Σχέδιο Χρώμα  Υ    ...
2155  Πληροφορική  Υ  ...
2203  Θεωρίες και Μεθοδολογίες Σχεδίασης - Εισαγωγή  Υ  ...
2452  Στούντιο 0 - Ελεύθερο Σχέδιο  Πρ    ...
3054  Μαθηματικά Ι  Υ    ...
Εξάμηνο: 02
2252  Ιστορία Design II  Υ    ...
2305  Στούντιο 2 - Σχέδιο Χρώμα  Υ    ...
2354  Αγγλικά-Ορολογία  Υ    ...
3452  Μαθηματικά ΙΙ  Υ    ...
4052  Συστημική Θεωρία  Υ    ...
4203  Τεχνολογίες και Μεθοδολογίες Προγραμματισμού  Υ  ...
Εξάμηνο: 03
1402  Φυσική για Μηχανικούς  Υ    ...
2404  Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (CAGD)  Υ  ...
3254  Στούντιο 3 - Ιδεασμός  Υ    ...
3404  Τεχνική Μηχανική  Υ  ...
6202  Σχεδίαση Υπηρεσιών  Υ    ...
Εξάμηνο: 04
4304  Στούντιο 4 - Concept Design  Υ    ...
4355  Υλικά  Υ  ...
5153  Σχεδίαση με Η/Υ  Υ  ...
6104  Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή  Υ  ...
9904  Θεωρίες και Μεθοδολογίες Σχεδίασης - Διαχείριση Σχεδίασης  Υ    ...
Εξάμηνο: 05
5002  Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφ. Συστημάτων  Υ  ...
5303  Στούντιο 5 - Product Design I  Υ    ...
6153  Γραφικά  Υ  ...
7203  Εργονομία  Υ    ...
8013  Επιχειρηματικότητα  Υ    ...
Εξάμηνο: 06
4153  Διαδραστική Σχεδίαση  Υ  ...
6303  Στούντιο 6 - Product Design II  Υ    ...
7256  Θεωρία Oργανώσεων  Υ    ...
8152  Γνωστική επιστήμη  Υ    ...
8452  Ανάλυση & Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ (CAE/CAM)  Υ  ...
Εξάμηνο: 07
3304  Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς  Υ    ...
4254  Επιχειρησιακή Έρευνα και Εφαρμογές ***Δεν θα διδαχθεί το 2017  ΥΕΚIII    ...
5204  Μηχανική & Υλικά στο Σχεδιασμό (Επιλογή υλικών)  ΥΕΚII  ...
6354  Marketing  ΥΕΚIII    ...
7153  Σχεδίαση για όλους  ΥΕΚI    ...
7353  Ειδικά Θέματα Υλικών  ΕΕ    ...
9304  Συμπεριφορά Καταναλωτή  ΥΕΚIII  ...
9353  Μηχανοτρονική  ΥΕΚII  ...
9802  Προηγμένες Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Εφαρμογές  ΥΕΚI  ...
Εξάμηνο: 07,08
8902  Πρακτική  Υ    ...
Εξάμηνο: 08
3352  Διακριτά Μαθηματικά  ΕΕ    ...
4011  Ακαδημαϊκά Αγγλικά I  ΕΕ    ...
4502  Τεχνικό Σχέδιο  ΥΕΚII  ...
5052  Ιστορία Τέχνης Ι  ΕΕ    ...
6403  Σχεδίαση και Προγραμματισμός  για τον Παγκόσμιο Ιστό  ΥΕΚI  ...
7054  Αλγόριθμοι και Δομές Δεδομένων ***Δεν θα διδαχθεί το 2017  ΕΕ  ...
7454  Προσομοίωση  ΕΕ    ...
7554  Ψηφιακές Μορφές Αφήγησης  ΥΕΚI  ...
8055  Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές  ΥΕΚI  ...
8102  Κοινωνιολογία ***Δεν θα διδαχθεί το 2017  ΕΕ    ...
8204  Παραστατική Κινηματογραφία  ΕΕ    ...
8253  Ρομποτική  ΥΕΚII  ...
8403  Εκτυπωτική  ΕΕ    ...
8502  Οργανωσιακή Συμπεριφορά ***Δεν θα διδαχθεί το 2017  ΥΕΚIII    ...
8802  Σχεδίαση πληροφορίας  ΥΕΚIII    ...
8853  Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανισμών  ΥΕΚII  ...
9010  Αειφόρος Σχεδίαση  ΥΕΚIII    ...
9503  Σχεδίαση & Τεχνολογίες Παραγωγής  ΥΕΚII  ...
9554  Εικονική Πραγματικότητα  ΥΕΚI  ...
Εξάμηνο: 09
6053  Ιστορία Τέχνης ΙΙ  ΕΕ    ...
7313  Στούντιο 7α - Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων  ΥΕΚI    ...
7323  Στούντιο 7β - Detail Product Design  ΥΕΚII    ...
7333  Στούντιο 7γ - Service Design  ΥΕΚIII    ...
7403  Γραφιστική ***Δεν θα διδαχθεί το 2017  ΕΕ    ...
7652  Πολυπλοκότητα σχεδιαστικών διεργασιών ***Δεν θα διδαχθεί το 2017  ΕΕ    ...
7802  Μέθοδοι Σχεδιασμού Κίνησης & Αυτόνομες Κινούμενες Μονάδες ***Δεν θα διδαχθεί το 2017  ΕΕ    ...
8552  Τεχνητή Νοημοσύνη  ΕΕ    ...
8603  Βάσεις Δεδομένων  ΕΕ    ...
8752  Σχεδίαση Οχημάτων  ΕΕ    ...
8952  Πρακτική Άσκηση (Συνεχιζόμενη)  ΕΕ  ...
9102  Νομικά στο Design  ΕΕ    ...
9253  Υλικά, Τεχνικές και Μέσα Παρουσίασης  ΕΕ    ...
9402  Τεχνολογική Υποστήριξη της Συνεργατικής Εργασίας  ΕΕ    ...
9453  Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων  ΥΕΚIII    ...
9604  Πληροφορική Κινηματογραφία  ΕΕ    ...
9853  Παιχνίδια / Εκπ. Ψυχαγωγία  ΕΕ    ...
Εξάμηνο: 10
10200  Ακαδημαϊκά Αγγλικά ΙΙ  ΕΕ  ...
10903  Διπλωματική  Υ      26  30  ...
Εξάμηνο: ER
99101  Μάθημα προγράμματος Erasmus (1 ECTS)  ΕΕ  ...
99102  Μάθημα προγράμματος Erasmus (2 ECTS)  ΕΕ  ...
99103  Μάθημα προγράμματος Erasmus (3 ECTS)  ΕΕ  ...
99104  Μάθημα προγράμματος Erasmus (4 ECTS)  ΕΕ  ...
99105  Μάθημα προγράμματος Erasmus (5 ECTS)  ΕΕ  ...

Συντομογραφίες

Χρησιμοποιούνται οι παρακάτω συντομογραφίες:

Υ: Υποχρεωτικό Μάθημα
Υ0: Υποχρεωτικό μάθημα χωρίς διδακτικές μονάδες, δεν προσμετράται στο πλήθος των μαθημάτων που δηλώνονται κάθε εξάμηνο (ν)
ΕΕ: Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής
ΥΕΚ: Υποχρεωτικό μάθημα Επιλογής Κατεύθυνσης
ν: ο αριθμός των μαθημάτων του εξαμήνου  -  Αρχική   -  Επικοινωνία