Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Γενική περιγραφή

 Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων ξεκίνησε τη λειτουργία του στην Σύρο  το Σεπτέμβριο του 2000 με βασικό προσανατολισμό τη Σχεδίαση Προϊόντων και Συστημάτων. Πρόκειται για το πρώτο και - μέχρι στιγμής - μοναδικό τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης (Design Engineering) στην Ελλάδα.

Το αντικείμενο του Τμήματος είναι η ολοκληρωμένη Σχεδίαση Προϊόντων και Συστημάτων με την δημιουργική χρήση γνώσης και ιδεών από ένα ευρύ φάσμα των τεχνών και των επιστημών, με έμφαση στην χρήση νέων τεχνολογιών. 

Ο σκοπός του Τμήματος είναι να παράγει αποφοίτους που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά νέες τεχνολογίες, επιστήμη, και τέχνη για να σχεδιάσουν λύσεις με την μορφή εύχρηστων και λειτουργικών Προϊόντων και Συστημάτων σε διάφορους χώρους και πλαίσια.  Το τμήμα ανταποκρίνεται με αυτόν τον τρόπο στις τρέχουσες αλλά και στις αναδυόμενες ανάγκες για στελέχη στην βιομηχανία και τις επιχειρήσεις στο παγκόσμιο σκηνικό. 

Το Τμήμα αποσκοπεί στη δημιουργία αποφοίτων που, έχοντας το προσόν μιας ολικής γνωστικής άποψης για τη Σχεδίαση, θα μπορούν να παρεμβαίνουν δημιουργικά σε όλες τις φάσεις του «κύκλου ζωής» ενός προϊόντος, συστήματος,  υπηρεσίας, ξεκινώντας από την αναγκαιότητα ύπαρξής του, τη μορφή του, την κατασκευή πρωτοτύπων, μέχρι και τη σχεδίαση της παραγωγής του. Με άλλα λόγια, ένας απόφοιτος του τμήματος θα είναι σε θέση να κατανοήσει ένα σχεδιαστικό πρόβλημα και να δημιουργήσει το αντίστοιχο Σύστημα ή Προϊόν, εξασφαλίζοντας την αισθητική και την ευχρηστία του.  

Κατά το 5ετές πρόγραμμα σπουδών τους, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές εκπαιδεύονται στο να αναγνωρίζουν, να κατανοούν προβληματικούς χώρους και τέλος να δημιουργούν, να αξιολογούν και να προωθούν λύσεις για αυτούς. Οι έννοιες-κλειδιά που σχετίζονται άμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος και χαρακτηρίζουν τις βασικές κατευθύνσεις του είναι η Επικοινωνία Ανθρώπου-Υπολογιστή (Human-Computer Interaction), η Σχεδίαση με Η/Υ (Computer-Aided Design) και η Σχεδίαση Υπηρεσιών (Service Design). 

Στο εξωτερικό υπάρχει μεγάλος και συνεχώς αυξανόμενος αριθμό σχολών Σχεδίασης. Το τμήμα συνεργάζεται σε διάφορα πλαίσια (θερινά σχολεία, ανταλλαγές φοιτητών, πρακτική άσκηση, έρευνα) με τμήματα του εξωτερικού, όπως: Industrial Engineering TU DelftIndustrial Design TU EindhovenScuola del Design Politecnico di MilanoKoln International School of DesignLancaster Institute of the Contemporary Arts (LICA), κ.α. Tuesday, June 17, 2014, kgp

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία