Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Δομή - Κατευθύνσεις

Σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές μαθαίνουν ότι οι γνωστικές περιοχές συνυπάρχουν, εμπλουτίζουν και εμπλουτίζονται από τη συνύπαρξη αυτή. Επί παραδείγματι ένα προϊόν όπως ένα υπόδημα ή ένα κινητό τηλέφωνο που εμφανίζεται στην οθόνη ενός Η/Υ ως ένα τελικό προϊόν σχεδίασης, δημιουργημένο από έναν σχεδιαστή προϊόντων και συστημάτων, εμπεριέχει επιδράσεις από γνωστικές περιοχές όπως η ψυχολογία, το μάρκετινγκ, η διαχείριση σχεδίασης, κλπ.   

Οι έννοιες-κλειδιά που σχετίζονται άμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Τμήματος και χαρακτηρίζουν τις βασικές κατευθύνσεις του είναι:

 

Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων (1η κατεύθυνση)

Σύντομα δεν θα νοείται ‘προϊόν’ ή υπηρεσία χωρίς τη συνύπαρξη Η/Υ στη δομή τους. Η επερχόμενη διαδραστική τηλεόραση, οι δικτυωμένες έξυπνες οικιακές συσκευές, οι έξυπνες συσκευασίες (κυρίως καταναλωτικών προϊόντων), δεν είναι ακραία παραδείγματα αλλά μια πραγματικότητα που είναι ήδη εδώ. Επίσης οι Η/Υ δεν χρησιμοποιούνται μόνον από ειδικούς ή λιγότερο ειδικούς, αλλά από όλους, όπως παιδιά, ενήλικες, υπερήλικες, άτομα με ειδικές ανάγκες (ΑμεΑ). Δεν χρειάζεται να ψάξει κανείς πολύ για να βρει παραδείγματα όπου οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν προβλήματα στην χρήση προϊόντων και συστημάτων όπως, πχ. η τηλεόραση, το Video, το τηλέφωνο, οι τραπεζικές συναλλαγές. Η πραγματικότητα αυτή δημιουργεί τις ανάγκες σχεδίασης εύχρηστων προϊόντων τα  οποία να είναι προσβάσιμα και από τα άτομα αυτά (design for all). Η δυνατότητα σχεδίασης και δημιουργίας φιλικών, εύχρηστων, και ασφαλών προϊόντων και συστημάτων με άυλα / ψηφιακά μέρη, όπως πχ. το κινητό τηλέφωνο ή τα πληροφοριακά συστήματα των αυτοκινήτων τελευταίας τεχνολογίας, απαιτούν γνώση σχεδίασης τέτοιων διαδραστικών προϊόντων και συστημάτων με σκοπό την επικοινωνία τους με τον χρήστη αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του. Η γνώση αυτή δεν προσφερόταν ως τώρα ολοκληρωμένα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και η συγκεκριμένη κατεύθυνση σπουδών έχει σκοπό να καλύψει αυτό το κενό. Μαθήματα:

Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) κατεύθυνσης: 

 • 6104 Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Υπολογιστή
 • 4153 Διαδραστική Σχεδίαση
 • 5002 Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφ. Συστημάτων
 • 8152 Γνωστική επιστήμη 

Υποχρεωτικά μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης (ΥΕΚ): 

 • 7153 Σχεδίαση για Όλους
 • 7554 Ψηφιακές Μορφές Αφήγησης
 • 9802 Προηγμένες Τεχνολογίες Αλληλεπίδρασης και Εφαρμογές
 • 6403 Σχεδίαση και Προγραμματισμός για τον Παγκόσμιο Ιστό
 • 8055 Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές
 • 9554 Εικονική Πραγματικότητα
 • 7313 Στούντιο 7α - Σχεδίαση Διαδραστικών Συστημάτων 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) κατεύθυνσης: 

 • 9604 Πληροφορική Κινηματογραφία
 • 9853 Παιχνίδια / Εκπ. Ψυχαγωγία
 • 8552 Τεχνητή Νοημοσύνη
 • 9402 Τεχνολογική Υποστήριξη της Συνεργατικής Εργασίας 

Σχεδίαση με Η/Υ (2η κατεύθυνση)

Η δυνατότητα υποστήριξης της σχεδίασης μέσω Η/Υ εκτοξεύτηκε στα ύψη όταν έγινε πλέον δυνατόν να δημιουργήσει κανείς ένα συγκεκριμένο προϊόν προσομοιώνοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος του κύκλου ζωής του, και κυρίως αυτό που αντιστοιχεί στο παραδοσιακό engineering. Δηλαδή μπορεί και ο μηχανικός αλλά και ο άμεσα ενδιαφερόμενος εργοδότης να παρακολουθήσει, να κατανοήσει, ακόμη και να αξιολογήσει το ‘προϊόν’ πριν ακόμη φτιαχτεί ένα πρωτότυπο. Φυσικά οι φοιτητές του τμήματος, στα διάφορα εργαστήριά τους, μπορούν πλέον, αντί να ‘εκτυπώνουν’ μια τρισδιάστατη εικόνα του υπό σχεδίαση προϊόντος, να δημιουργήσουν με χρήση ειδικού εξοπλισμού (rapid prototyping) ένα φυσικό πρωτότυπο αυτού σε πλαστικό ή άλλο υλικό. Το τμήμα μέσα από την κατεύθυνση αυτή προσδίδει την απαραίτητη γνώση στους φοιτητές για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν δημιουργικά τα νέα αυτά εργαλεία, αλλά ταυτόχρονα να κατέχουν την απαραίτητη επιστημονική και επιστημολογική γνώση έτσι ώστε με κριτικό νου να γνωρίζουν και το ‘γιατί’ και με ποια μαθηματικά, φυσική, μηχανολογία, κλπ, θα μπορέσουν να επιλέξουν και να παρέμβουν στον τρόπο χρήσης του κατάλληλου περιβάλλοντος για τη σχεδίαση. Μαθήματα: 

Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) κατεύθυνσης: 

 • 2404 Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Η/Υ (CAD)
 • 5153 Σχεδίαση με Η/Υ
 • 3404 Τεχνική Μηχανική
 • 8452 Ανάλυση & Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ  (CAE/CAM) 

Υποχρεωτικά μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης (ΥΕΚ): 

 • 5204 Μηχανική & Υλικά στο Σσχεδιασμό (Επιλογή υλικών)
 • 9353 Μηχανοτρονική
 • 4502 Τεχνικό Σχέδιο
 • 8253 Ρομποτική
 • 8853 Σχεδιασμός και Ανάλυση Μηχανισμών
 • 9503 Σχεδίαση & Τεχνολογίες Παραγωγής
 • 7323 Στούντιο 7β – Λεπτομερής Βιομηχανικός Σχεδίασμός 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) κατεύθυνσης: 

 • 8752 Σχεδίαση Οχημάτων
 • 7802 Μέθοδοι Σχεδιασμού Κίνησης & Αυτόνομες Κινούμενες Μονάδες
 • 7353 Ειδικά Θέματα Υλικών
 • 7454 Προσομοίωση 

Σχεδίαση Υπηρεσιών (3η κατεύθυνση)

Η προφανώς αυξανόμενη πολυπλοκότητα του προσδιορισμού και δημιουργίας νέων προϊόντων και συστημάτων, απαιτεί και την απόκτηση οριζόντιας γνωστικής πλατφόρμας προσδιορισμού του κύκλου ζωής τους. Το γεγονός αυτό οδηγεί στην τρίτη κατεύθυνση η οποία, εκτός των άλλων, κατευθύνει την ομογενοποίηση της γνώσης που απαιτεί το ‘τρέξιμο’ του κύκλου ζωής της σχεδίασης.Θεωρία, μεθοδολογίες, διαδικασίες σχεδίασης, ‘παραδίδονται’ και ‘μεταφέρονται’ στους φοιτητές για την αντιμετώπιση των γενικών ερωτήσεων του ‘τι, πως, πότε, γιατί σχεδιάζω’, αλλά και με ποιόν τρόπο διαχειρίζομαι τη σχεδίαση. Μαθήματα: 

Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ) κατεύθυνσης: 

 • 7256  Θεωρία Οργανώσεων
 • 8013  Επιχειρηματικότητα
 • 6202  Σχεδίαση Υπηρεσιών
 • 9904  Θεωρία Μεθοδολογία Σχεδίασης - Διαχείριση Σχεδίασης 

Υποχρεωτικά μαθήματα Επιλογής κατεύθυνσης (ΥΕΚ): 

 • 4254 Επιχειρησιακή Έρευνα
 • 6354 Marketing
 • 9304 Συμπεριφορά Καταναλωτή
 • 8802 Σχεδίαση Πληροφορίας
 • 9010 Αειφόρος Σχεδίαση
 • 9453 Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων
 • 7333 Στούντιο 7γ – Σχεδίαση Υπηρεσιών 

Μαθήματα Ελεύθερης Επιλογής (ΕΕ) κατεύθυνσης: 

 • 8102 Κοινωνιολογία
 • 7652 Πολυπλοκότητα Σχεδιαστικών Διεργασιών
 • 7453 ΓραφιστικήTuesday, April 17, 2018, kgp

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία