Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Διπλωματική Εργασία


Η Διπλωματική Εργασία (ΔΕ) εκπονείται από τους τελειόφοιτους του Τμήματος προκειμένου να αποκτήσουν τον τίτλο του Διπλωματούχου Μηχανικού Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων. Η ΔΕ αποτελεί το επιστέγασμα των σπουδών στο Τμήμα και σκοπός της είναι να δώσει στον φοιτητή τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει διεπιστημονικές γνώσεις, σε μια γενική ή ειδική θεματική περιοχή και να παρουσιάσει τις ικανότητές του, στην κατανόηση, ενός προβλήματος, την ανάλυση και επεξεργασία των στοιχείων που το συνθέτουν και την επίλυσή του.

Η ΔΕ εκπονείται στη διάρκεια του 10ου εξαμήνου, κατά τη διάρκεια του οποίου ο φοιτητής, που ακολουθεί το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών δεν υποχρεούται να παρακολουθεί μαθήματα.

Η Διπλωματική Εργασία ισοδυναμεί με 30 μονάδες ECTS.

Κανονισμός Διπλωματικής Εργασίας 2017 (PDF) - Ισχύει από το Εαρινό εξάμηνο 2017.

Παλιός Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών (PDF).Monday, March 27, 2017, kgp

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία