Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Θεωρίες και Μεθοδολογίες Σχεδίασης - Διαχείριση Σχεδίασης

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρίες και Μεθοδολογίες Σχεδίασης - Διαχείριση Σχεδίασης (Design Theory and Methodologies - Design Management)
Κωδικός Μαθήματος: 9904 (γενήτ. 9900)
Εξάμηνο: 04
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 4/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
1) Εισαγωγή και αφετηρία στη Διαχείριση σχεδίασης, το μάρκετινγκ συναντά τη σχεδίαση και η σχεδίαση το μάρκετινγκ, διαφοροποίηση της εικόνας της μάρκας, ποιότητα προϊόντος από την οπτική γωνία του πελάτη, σημασία της εικόνας της επιχείρησης, αντιμετώπιση του ανταγωνισμού μέσω διαχείρισης σχεδίασης. 2) Τάσεις, τα προϊόντα ως κεντρικό στοιχείο επιτυχίας μέσα στην επιχείρηση, η σύλληψη των τάσεων, προσεγγίσεις για μια αποτελεσματική διαχείριση τάσεων, Σχεδίαση τάσεων, στυλ. 3)Το μοντέλο Sinus, μια έρευνα βιοτικών κόσμων, με στόχο την εντόπιση του απευθυνόμενου κοινού, έννοιες ομάδων στόχου κοντά στην πραγματικότητα. 4) Μελέτη περίπτωσης: Metadesign (design studio), Keramag (είδη υγιεινής), Volkswagen, Mercedes Benz, Vaillant. 5) Εφαρμογές Εταιρικής Σχεδίασης στην πράξη. 6) Η design.net AG στο στρατηγικό σχεδιασμό. 7) Καινοτομία προϊόντος. Η σκοπιά των επιχειρήσεων. Η συμβολή της Διαχείρισης Σχεδίασης στην δημιουργία καινοτομίας. 8) Περιβάλλον των επιχειρήσεων. Η επίδραση του περιβάλλοντος στην σχεδίαση των προϊόντων. 9) Καταναλωτική συμπεριφορά. Η καθοδήγηση της καταναλωτικής. συμπεριφοράς μέσω της Διαχείρισης Σχεδίασης. 10) Εικόνα προϊόντος. Τοποθέτησης προϊόντος. 11) Αγορά. Τμηματοποίηση της αγοράς.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Στόχος του μαθήματος είναι να εισαγάγει τους φοιτητές στη διαχείριση της σχεδίασης, τις αρχές και τις μεθοδολογίες της, με τελικό στόχο την υλοποίηση επικοινωνίας της μάρκας μέσω Branding.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από γραπτή εξέταση και εργασία. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 30% από το Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από γραπτή εξέταση και εργασία. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 30% από το βαθμό της προόδου και 70% από το βαθμό της εργασίας.  -  Αρχική   -  Επικοινωνία