Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Παιχνίδια / Εκπ. Ψυχαγωγία

Τίτλος Μαθήματος: Παιχνίδια / Εκπ. Ψυχαγωγία (Computer Games / Edutainment)
Κωδικός Μαθήματος: 9853 (γενήτ. 9850)
Εξάμηνο: 09
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Ο όρος Edutainment είναι ένας νέος όρος που έχει προκύψει από τη σύνθεση των λέξεων Εκπαίδευση (education) και Ψυχαγωγία (entertainment). Στο μάθημα παρουσιάζονται τα στάδια σχεδίασης και ανάπτυξης ενός ψηφιακού παιχνιδιού και δίνεται έμφαση στη διαδικασία σχεδίασης του gameplay μέσω των κανόνων που ορίζουν την μηχανική του παιχνιδιού και των προκλήσεων που παρουσιάζονται στον παίκτη. Επιπλέον, εξετάζονται τα ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια και οι μέθοδοι μέσω των οποίων συνδυάζονται οι προκλήσεις με τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, ανάλογα με τους μαθησιακούς στόχους. Στα εργαστήρια οι φοιτητές καλούνται να σχεδιάσουν και να αναπτύξουν τμήμα ενός παιχνιδιού γενικής χρήσης ή εκπαιδευτικού με τη χρήστη της μηχανής Unity 3d. Περιλαμβάνονται η σχεδίαση του σεναρίου, ο καθορισμός των χαρακτήρων και των αντικειμένων, η περιγραφή των αλληλεπιδράσεων, και η υλοποίηση της προτεινόμενης εφαρμογής. Αναλύονται ειδικά θέματα όπως κίνηση με αδράνεια, τριβή, βαρύτητα, αναγνώριση σύγκρουσης, κλπ. Τα εργαστήρια εφαρμογής των ανωτέρω εννοιών και τεχνικών είναι υποχρεωτικά
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Στόχος του μαθήματος είναι να κανατοήσουν οι φοιτητές τη διαδικασία σχεδίασης ψηφιακών παιχνιδιών και την ενσωμάτωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε αυτα. Να αποκτήσουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν απλά εκπαιδευτικά παιχνίδια με τη χρήση της πλατφόρμας Unity.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: ΒΙΝΤΕΟΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι, Prensky Marc J. Schell, The Art of Game Design: A Book of Lenses, 2008 K. Salen, Rules of Play: Game Design Fundamentals, 2003 C. Crawford, Chris Crawford on Game Design, 2003 E. Bethke, Game Development and Production, 2002 B. Bates, Game Design: The Art and Business of Creating Games, 2001 E. Adams, Fundamentals of Game Design, 2013 - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων και εργασιών. Οι γραπτές εξετάσεις γίνονται στο τέλος του εξαμήνου. Περιλαμβάνουν ερωτήσεις σύντομης απάντησης που αξιολογούν την σε βάθος κατανόηση των θεωρητικών ζητημάτων που αναπτύσσονται στο μάθημα. Οι εργασίες γίνονται σε ομάδες και περιλαμβάνουν τη σχεδίαση και ανάπτυξη μιας εφαρμογής εικονικής πραγματικότητας. Αξιολογείται η ποιότητα του αποτελέσματος. Η διαδικασία υπολογισμού του τελικού βαθμού από τα γραπτά και τις εργασίες είναι αναρτημένη στον ιστότοπο του μαθήματος.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά ή Αγγλικά (αν υπάρχουν φοιτητές Erasmus)
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία