Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Πρακτική Άσκηση (Συνεχιζόμενη)

Τίτλος Μαθήματος: Πρακτική Άσκηση (Συνεχιζόμενη) (Internships (Cnt))
Κωδικός Μαθήματος: 8952 (γενήτ. 8950)
Εξάμηνο: 09
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 0
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 0
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 0/0
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Η Συνεχιζόμενη Πρακτική Άσκηση είναι μάθημα ελεύθερης επιλογής, το οποίο προσφέρεται στους φοιτητές όταν έχουν ολοκληρώσει τον ένα μήνα υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης (κωδικός 8902). Σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος μπορεί να διαρκεί από 1- 5 μήνες, ώστε το συνολικό διάστημα απασχόλησης σε υποχρεωτική και συνεχιζόμενη πρακτική να μην ξεπερνάει τους 6 μήνες.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Η Συνεχιζόμενη Πρακτική Άσκηση αποτελεί συνέχεια της Πρακτικής Άσκησης. Ο κανονισμός Πρακτικής Άσκησης του Τμήματος δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συνεχίσουν με ελεύθερη επιλογή, αμειβόμενη ή μη αμειβόμενη απασχόληση σε φορέα σχετικό με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος. Η μέγιστη διάρκεια συνεχιζόμενης Πρακτικής είναι έξη μήνες. Οι φοιτητές συνεργάζονται με τον εκάστοτε επιβλέποντα διδάσκοντα και συμπληρώνουν εβδομαδιαίες αναφορές με την πρόοδο του έργου τους. Στη λήξη της περιόδου παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σε ειδική ανοικτή εκδήλωση παρουσία της Επιτροπής η οποία και τους βαθμολογεί. Σκοπός είναι o φοιτητής να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπειρία συμμετοχής στον οργανωτικό ιστό ενός επαγγελματικού φορέα υπό κανονικές εργασιακές συνθήκες και πάνω σε συγκεκριμένο αντικείμενο.
Προαπαιτούμενα:
Ο φοιτητής πρέπει να έχει δηλώσει συμμετοχή στο μάθημα Πρακτική Άσκηση.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): Στο μάθημα διανέμονται φυλλάδια της δομής διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα τη σύνταξη βιογραφικού και την προετοιμασία της συνέντευξης κατά την αναζήτηση εργασίας. β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): Ο κανονισμός εκπόνησης Πρακτικής Άσκησης είναι διαθέσιμος στην ιστοσελίδα του μαθήματος και στην ιστοσελίδα του Τμήματος. - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Το μάθημα δεν προετοιμάζει στην ανάληψη διπλωματικής εργασίας
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η Συνεχιζόμενη Πρακτική Άσκηση είναι αμειβόμενη ή μη αμειβόμενη απασχόληση που διαρκεί 1-5 μήνες. Οι φοιτητές συνεργάζονται με τον εκάστοτε επιβλέποντα διδάσκοντα και συμπληρώνουν εβδομαδιαίες αναφορές με την πρόοδο του έργου τους. Στη λήξη της περιόδου παρουσιάζουν τα αποτελέσματα σε ειδική ανοικτή εκδήλωση παρουσία της Επιτροπής η οποία και τους βαθμολογεί. Όλες οι εργασίες είναι ατομικές. Όλες οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Ο φόρτος εργασίας υπολογίζεται με την ελάχιστη δυνατή απασχόληση του ενός μηνός.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά (Αγγλικά όταν εγγράφονται φοιτητές ERASMUS)
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία