Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Σχεδίαση Οχημάτων

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδίαση Οχημάτων (Vehicle Design)
Κωδικός Μαθήματος: 8752 (γενήτ. 8750)
Εξάμηνο: 09
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Εισαγωγή: Ιστορική αναδρομή της αρχιτεκτονικής των αυτοκινήτων. Βασικά σχεδιαστικά σημεία των οχημάτων, ανατομία οχημάτων, μερίδια αγοράς, βασικές σχεδιαστικές γραμμές. Λειτουργίες και πελάτες: Λειτουργικοί στόχοι των αυτοκινήτων, αγορές που απευθύνονται. Θεμελιώδης σχεδιασμός: Ιδεασμός στα διάφορα υποσυστήματα του οχήματος και πιθανές διαμορφώσεις. Μεγέθη και αναλογίες: Βασικές διαστάσεις, διαστάσεις κλειδιά, συγκριτική αξιολόγηση. Επιβάτες: Σχεδιασμός βασισμένος στον επιβάτη. Μανεκέν. Εσωτερικός σχεδιασμός και φορτία: Ταμπλό οργάνων. Σχεδιασμός θέσεων και αποθηκευτικών χώρων. Συστήματα κίνησης: Ανατομία, ΜΕΚ, ηλεκτρικοί κινητήρες, συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικών, άλλα συστήματα, διαμορφώσεις. Τροχοί και ελαστικά: Συστήματα πέδησης, τροχοί και ελαστικά. Ανάρτηση και σασί: Εισαγωγή στα συστήματα ανάρτησης. Κύριο σώμα: Τύπο δομών, υλικά, κανονισμοί για δοκιμές σύγκρουσης, κλπ. Εισαγωγή: Ιστορική αναδρομή της αρχιτεκτονικής των αυτοκινήτων. Βασικά σχεδιαστικά σημεία των οχημάτων, ανατομία οχημάτων, μερίδια αγοράς, βασικές σχεδιαστικές γραμμές. Λειτουργίες και πελάτες: Λειτουργικοί στόχοι των αυτοκινήτων, αγορές που απευθύνονται. Θεμελιώδης σχεδιασμός: Ιδεασμός στα διάφορα υποσυστήματα του οχήματος και πιθανές διαμορφώσεις. Μεγέθη και αναλογίες: Βασικές διαστάσεις, διαστάσεις κλειδιά, συγκριτική αξιολόγηση. Επιβάτες: Σχεδιασμός βασισμένος στον επιβάτη. Μανεκέν. Εσωτερικός σχεδιασμός και φορτία: Ταμπλό οργάνων. Σχεδιασμός θέσεων και αποθηκευτικών χώρων. Συστήματα κίνησης: Ανατομία, ΜΕΚ, ηλεκτρικοί κινητήρες, συμπλέκτης, κιβώτιο ταχυτήτων, διαφορικών, άλλα συστήματα, διαμορφώσεις. Τροχοί και ελαστικά: Συστήματα πέδησης, τροχοί και ελαστικά. Ανάρτηση και σασί: Εισαγωγή στα συστήματα ανάρτησης. Κύριο σώμα: Τύπο δομών, υλικά, κανονισμοί για δοκιμές σύγκρουσης, κλπ.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Μπορεί να περιγράψει τύπους οχημάτων και των συστημάτων που τα αποτελούν. Μπορεί να αναπτύξει σχεδιαστικές προδιαγραφές για τον σχεδιασμό ενός νέου οχήματος. Μπορεί να σχεδιάσει τμήματα του οχήματος, όπως π.χ. η εξωτερική του μορφή. Μπορεί να επιλέξει βασικά συστατικά του οχήματος όπως π.χ. ο τύπος του κινητήρα. Μπορεί να αξιολογήσει ποιες σχεδιαστικές προδιαγραφές μπορεί να ικανοποιήσει ένα όχημα.
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: (1) Macey, Stuart, and Geoff Wardle. H-Point: the fundamentals of car design & packaging. Art Center College of Design, 2009. (2) Βohner Max, Gscheidle Rolf, Wolfgang Keil. Τεχνολογία Αυτοκινήτου - Επίτομο, Ι. ΔΡΟΣΟΣ, ΕΜ. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ . ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: ΑΜΑΞΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: International Journal of Vehicle Design
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Ελληνική. Η εξέταση γίνεται με: Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων και/ή Επίλυση Προβλημάτων. Επίσης ζητείται Γραπτή Εργασία Τα κριτήρια είναι ρητά προσδιορισμένα και κοινοποιούνται στο e-class στην αρχή κάθε εξαμήνου.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία