Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Ανάλυση & Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ (CAE/CAM)

Τίτλος Μαθήματος: Ανάλυση & Κατασκευή Προϊόντων με Η/Υ (CAE/CAM) (Product Analysis and Manufacturing)
Κωδικός Μαθήματος: 8452 (γενήτ. 8450)
Εξάμηνο: 06
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Εισαγωγή στο CAE και στις μεθόδους της υπολογιστικής μηχανικής (πεπερασμένα στοιχεία, συνοριακά στοιχεία), θεωρητική βάση των πεπερασμένων στοιχείων, θεωρία ελαστικότητας, σύνθετες καταπονήσεις, θεωρίες αστοχίας και μεθοδολογία σχεδιασμού, απλοποιήσεις, τύποι στοιχείων, ειδικά στοιχεία (επαφής, μάζας), διακριτοποίηση, ιδιότητες υλικών, φορτίσεις και συνοριακές συνθήκες, εξαγωγή και χρήση αποτελεσμάτων, γεωμετρική βελτιστοποίηση προϊόντων. Μελέτη και προγραμματισμός κατεργασιών (Διαδικασία, Σχεδίαση με Υπολογιστή). Παραγωγή προγράμματος εργαλειομηχανής- CAM (Μεθοδολογία, Ορισμός Μοντέλου Κατεργασίας, Κέντρα κατεργασιών, Βασικές ακολουθίες Αριθμητικού ελέγχου). Έλεγχος κατεργασίας. Τελικοί επεξεργαστές.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Μπορεί να πραγματοποιήσει ανάλυση τάσεων ενός προϊόντος. Μπορεί να διαστασιολογήσει ένα προϊόν. Μπορεί να προγραμματίσει την κατασκευή ενός προϊόντος. Μπορεί να ικανοποιήσει τις λειτουργικές απαιτήσεις αντοχής και ασφάλειας. Μπορεί να χρησιμοποιήσει εμπορικά προγράμματα CAE/CAM.
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: 1. TR Chandrupatla, AD Belegundu, Εισαγωγή στα Πεπερασμένα Στοιχεία για Μηχανικούς, Κλειδάριθμος, 2006, Αθήνα. 2. Π.Κ. Γκότσης, Πεπερασμένα Στοιχεία, Ζήτη 2008, Θεσσαλονίκη. 3. Ν. Μπιλάλης, Ε. Μαραβελάκης, Συστήματα CAD/CAM & Τρισδιάστατη Μοντελοποίηση. Εκδόσεις Κριτική. 2014
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Ελληνική. Η εξέταση γίνεται με: Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων και/ή Επίλυση Προβλημάτων. Επίσης ζητείται Γραπτή Εργασία Τα κριτήρια είναι ρητά προσδιορισμένα και κοινοποιούνται στο e-class στην αρχή κάθε εξαμήνου.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία