Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Εκτυπωτική

Τίτλος Μαθήματος: Εκτυπωτική (Printing & Typography)
Κωδικός Μαθήματος: 8403 (γενήτ. 8400)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται βασικά θέματα σχετικά με την τυπογραφία και τις διαφορετικές μεθόδους εκτύπωσης. Αναφέρονται τα μηχανήματα που χρησιμοποιούνται για τις εκτυπώσεις, οι διαδικασίες καθώς και τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της κάθε περίπτωσης και άλλα σχετικά θέματα. Επίσης, περιλαμβάνονται ασκήσεις που αφορούν στο σχεδιασμό μακέτας διαφορετικών μέσων οπτικής επικοινωνίας όπως εφημερίδα, βιβλίο, περιοδικό έως την τελική του εκτύπωση.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Στόχος του μαθήματος είναι η κατανόηση βασικών ζητημάτων τέχνης και τεχνολογίας έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να συμβάλλει ενεργά στο σχεδιασμό και την εκτύπωση έντυπων υλικών.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Δίνονται ασκήσεις οι οποίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου αξιολογούνται και διορθώνονται ξεχωριστά και στο τέλος του εξαμήνου παρουσιάζονται όλες για τελική αξιολόγηση  -  Αρχική   -  Επικοινωνία