Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Ρομποτική

Τίτλος Μαθήματος: Ρομποτική (Robotics)
Κωδικός Μαθήματος: 8253 (γενήτ. 8250)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚII
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 2/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή στη ρομποτική και κυρίως όσον αφορά στην ανάλυση και τον έλεγχο των βιομηχανικών ρομπότ. Ύλη: • Κεφάλαιο 1ο: Τι είναι τα βιομηχανικά ρομπότ. • Κεφάλαιο 2ο: Κινηματική ανάλυση των ρομποτικών βραχιόνων. • Κεφάλαιο 3ο: Ταχύτητες και στατικές δυνάμεις. • Κεφάλαιο 4ο: Περιγραφή τροχιάς από το άκρο εργασίας. • Κεφάλαιο 5ο: Έλεγχος θέσης. • Κεφάλαιο 6ο: Κίνηση με ενδοτικότητα και έλεγχο δύναμης.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, περιγραφικού δείκτη 6 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση: • Να κατανοούν τις βασικές αρχές της Ρομποτικής • Να επιλύουν προβλήματα που σχετίζονται με την κίνηση και τον έλεγχο ρομποτικών βραχιόνων. Στόχος του μαθήματος είναι: (Α) η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες και θεματολογία της Ρομποτικής, κυρίως όσον αφορά στην ανάλυση και έλεγχο των βιομηχανικών ρομπότ, συστήματα τα οποία χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση πληθώρας εργασιών στη βιομηχανία. (Β) Να κατανοήσει τις προεκτάσεις καθώς και τις εφαρμογές των βιομηχανικών ρομπότ στον χώρο της σχεδίασης προϊόντων και συστημάτων. Κατά την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις απαραίτητες ακαδημαϊκές δεξιότητες για την κατανόηση των διαστάσεων της ρομποτικής αλλά και τις πρακτικές δεξιότητες απαραίτητες για τις μετέπειτα σπουδές του.
Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: 1) Ρομποτική, Δ. Εμίρης, Δ. Κουλουριώτης, Εκδόσεις Σέλκα - 4Μ ΕΠΕ, 2006. 2) Εισαγωγή στη Ρομποτική, Craig, j. John, Εκδόσεις Τζιόλα, 2009 - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Γραπτή τελική εξέταση (100%) οι οποίες αφορούν την κατανόηση της θεωρίας και σε επίλυση προβλημάτων.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Από καθέδρας  -  Αρχική   -  Επικοινωνία