Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές

Τίτλος Μαθήματος: Σχεδίαση και Προγραμματισμός Εφαρμογών για Φορητές Συσκευές (Multimedia Technology)
Κωδικός Μαθήματος: 8055 (γενήτ. 8050)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚI
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 2/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
• Το οικοσύστημα των κινητών εφαρμογών • Εισαγωγή στον κινητό ιστό (mobile web) • Εισαγωγή στο διάχυτο υπολογισμό • Θέματα ιδιωτικότητας στον κινητό και διάχυτο υπολογισμό • Ασύρματη πρόσβαση και ασύρματα τοπικά δίκτυα (WLANs) • Εισαγωγή σε ασύρματα αδόμητα (adhoc) δίκτυα • Εισαγωγή στην κινητή εμπειρία χρήστη (mobile user experience) • Σχεδιαστικά πρότυπα στις κινητές εφαρμογές (mobile design patterns) • Κύκλος ανάπτυξης (κινητών) εφαρμογών: Επαναληπτικός σχεδιασμός • GPS & Sensor-based εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας • Ανάπτυξη ιστοόπων ειδικά για κινητές συσκευές (mobile-specific websites) • Ανάπτυξη προσαρμοστικών ιστοτόπων (responsive web design) • Ανάπτυξη εγγενών κινητών εφαρμογών στην πλατφόρμα Android
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το μάθημα θα πρέπει αν είναι σε θέση να:
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: • Δαμιανός Γαβαλάς, Βλάσης Κασαπάκης και Θωμάς Χατζηδημήτρης, "Κινητές Τεχνολογίες ", Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, ISBN: 978-960-578-007-4 • Paul Deitel, Harvey Deitel, Abbey Deitel, “Android Προγραμματισμός” (2η έκδ.), Εκδόσεις Χ. Γκιούρδα, ISBN: 978-960-512-678-0 - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: • Pervasive and Mobile Computing (Elsevier Science) • Personal and Ubiquitous Computing (Springer Science)
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηριακή Εργασία
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία