Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Επιχειρηματικότητα

Τίτλος Μαθήματος: Επιχειρηματικότητα (Entrepreneurship)
Κωδικός Μαθήματος: 8013 (γενήτ. 8010)
Εξάμηνο: 05
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 4/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Πρόκειται για διατμηματικό μάθημα με ύλη καθορισμένη από τη μονάδα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Οι φοιτητές εισάγονται σε έννοιες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας με τεκμηριωμένο και επιστημονικό τρόπο. Αναλύονται θέματα ίδρυσης και λειτουργίας μιας επιχείρησης βάσει στόχων και δίνονται στοιχεία για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα προσωπικού, διαπραγματεύσεων, χρηματοδότησης και αξιολόγηση βιωσιμότητας μιας επιχείρησης. Θεματικές ενότητες 1. Εισαγωγή στην επιχειρηματικότητα Γεώργιος Κορρές, Αν.Καθηγητής Τμ.Γεωγραφίας Παν.Αιγαίου και Παναγιώτα Μανώλη, Λέκτορας Τμ.Μεσογειακών Σπουδών Παν.Αιγαίου 2. Δημιουργικότητα και καινοτομία- Αναγνώριση ευκαιριών Αθηνά Ρουμπούτσου, Επ. Καθηγήτρια Τμ. Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Παν.Αιγαίου 3. Επιχειρηματικότητα, επιχειρηματικό περιβάλλον, ηγεσία & management Γεώργιος Κορρές, Αν.Καθηγητής Τμ.Γεωγραφίας Παν.Αιγαίου 4. Γενική εισαγωγή στο επιχειρησιακό σχέδιο Νικόλαος Κωνσταντόπουλος, Αν.Καθηγητής Τμ.Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν.Αιγαίου 5. Στοιχειοθέτηση της “νέας αξίας” Ιωάννης Λαγούδης, Διδάσκων Τμ.Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Παν.Αιγαίου 6. Ανάλυση αγοράς- τεχνικές και εργαλεία Αρετή Κοντογιάννη, Επ. Καθηγήτρια Τμ. Επιστημών της Θάλασσας Παν.Αιγαίου 7. Μάρκετινγκ Ευαγγελία Χορτατσιάννη, Λέκτορας Τμ.Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Παν.Αιγαίου 8. Διεθνές και εξαγωγικό μάρκετινγκ Κωνσταντίνος Λυμπερόπουλος, Αν. Καθηγητής Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν.Αιγαίου 9. Στελέχωση και ανθρώπινο δυναμικό νέας επιχείρησης Γιάννης Θεοτοκάς, Αν. Καθηγητής Τμ. Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών Παν.Αιγαίου 10. Διαπραγματεύσεις και δικτύωση Θεόδωρος Κουτρούκης, Επ. Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Παν.Αιγαίου 11. Στοιχεία δικαίου για το νέο επιχειρηματία Μιχάλης Ρουμελιώτης, Επ. Καθηγητής Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν.Αιγαίου 12. Χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας Αριστείδης Σάμιτας, Αν. Καθηγητής Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν.Αιγαίου / Ανδρέας Ανδρικόπουλος, Λέκτορας Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν.Αιγαίου 13. Αξιολόγηση βιωσιμότητας Μιχάλης Μπεκιάρης, Επ. Καθηγητής Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν.Αιγαίου Ειδικές ενότητες 1. Επιχειρηματικότητα στην οικονομική θεωρία Γεώργιος Λιάγκουρας, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Παν.Αιγαίου 2. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις και θεωρίες για την επιχειρηματικότητα Αναστάσιος Βασιλειάδης, Διδάσκων Τμ. Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού Παν.Αιγαίου 3. Επιχειρηματικότητα και νέες τεχνολογίες επικοινωνιών και πληροφορικής Ευριπίδης Λουκής, Επ. Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Παν.Αιγαίου / Δημήτριος Δρόσος, Λέκτορας Τμ. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Παν.Αιγαίου 4. Το περιβάλλον και η επιχειρηματικότητα. Δημόσιες πολιτικές για τη στήριξη της επιχειρηματικής δράσης: ένα γενικό πλαίσιο Γεώργιος Τσομπάνογλου, Αν. Καθηγητής Τμ. Κοινωνιολογίας Παν.Αιγαίου 5. Επιχειρηματικότητα βασισμένη στη γνώση Κωνσταντίνος Κούτσικος, Επ. Καθηγητής Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν.Αιγαίου 6. Πράσινη επιχειρηματικότητα Κωνσταντίνος Ευαγγελινός, Επ. Καθηγητής Τμ. Περιβάλλοντος Παν.Αιγαίου 7. Κοινωνικό κεφάλαιο και επιχειρηματικότητα Σωτήρης Χτούρης, Καθηγητής Τμ. Κοινωνιολογίας Παν. Αιγαίου / Αναστασία Ζήση, Επ. Καθηγήτρια Τμ. Κοινωνιολογίας Παν. Αιγαίου 8. Επιχειρηματικότητα και φύλο Πέρσα Φώκιαλη, Αν. Καθηγήτρια Τμ. Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού Παν.Αιγαίου 9. Τεχνολογία, καινοτομία και επιχειρηματικότητα Αναστασία Κωνσταντέλου, Επ. Καθηγήτρια Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Παν.Αιγαίου 10. Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα Γεώργιος Κορρές, Αν.Καθηγητής Τμ.Γεωγραφίας Παν.Αιγαίου Μελέτες περίπτωσης 1. Η ΑΝΘΟΧΗΜΙΚΗ και η περίπτωση της μίσθωσης εξοπλισμού παραγωγής Ανδρέας Ανδρικόπουλος, Επ. Καθηγητής Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Αιγαίου 2. Αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής στη μείωση του λειτουργικού κόστους διαχείρισης οικονομικών στοιχείων. Η περίπτωση εφαρμογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην B/S/H από την εταιρία Retail-Think Δρόσος Δημήτριος, Λέκτορας, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων Παν. Αιγαίου 3. Σενάριο διαχείρισης κρίσεων – κινδύνου Στέλιος Ζήμερας, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών-Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών Παν. Αιγαίου 4. Μετατρέποντας τα προβλήματα σε ευκαιρίες. Μια ιστορία εξωστρέφειας και επιχειρηματικότητας Κακούρης Ανδρέας, Λέκτορας, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Αιγαίου 5. Μελέτη βιωσιμότητας επενδυτικού σχεδίου για μια βιομηχανική επιχείρηση Γεώργιος Κορρές, Αν.Καθηγητής Τμ.Γεωγραφίας Παν.Αιγαίου 6. Εργασιακές διαπραγματεύσεις για τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας σε μια χημική βιομηχανία Κουτρούκης Θεόδωρος, Επ. Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Παν. Αιγαίου 7. Το οπτικοακουστικό έργο στην ψηφιακή εποχή Παναγιώτης Κυριακουλάκος, Λέκτορας, Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων Παν. Αιγαίου 8. BIC VIOLEX SA- Η διαχείριση της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε μια διεθνή επιχείρηση με ελληνικό προφίλ Αναστασία Κωνσταντέλου, Επ. Καθηγήτρια Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης Παν.Αιγαίου 9. Η πρώτη ευρωπαϊκή ανώνυμη εταιρία Παναγιώτα Μανώλη, Λέκτορας Τμ.Μεσογειακών Σπουδών Παν.Αιγαίου 10. Φράκινγκ (υδρορρηγμάτωση πετρωμάτων) στη Βόρεια Καρολίνα Μιχάλης Ρουμελιώτης, Επ. Καθηγητής Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν.Αιγαίου 11. Το επενδυτικό πρόγραμμα της Think Green Αριστείδης Σάμιτας, Αν. Καθηγητής Τμ. Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν.Αιγαίου 12. Πράσινος τουρισμός σε όλη την τουριστική αλυσίδα αξίας από την Ionian Eco Villagers, Nature World και Travel, Earth, Sea & sky*: ανάπτυξη επιχειρηματικών ευκαιριών αξιοποιώντας το κοινωνικό κεφάλαιο και το κοινωνικό διαδίκτυο Μαριάννα Σιγάλα, Επ. Καθηγήτρια, Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Αιγαίου 13. Εργασιακές διαπραγματεύσεις για τους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας σε μια χημική βιομηχανία Κωνσταντίνα Σκαναβή, Καθηγήτρια, Τμήμα Περιβάλλοντος Παν. Αιγαίου 14. Παραγωγή ηλεκτρισμού: συμβατικοί πόροι vs ανανεώσιμες πηγές ενέργειας Δίας Χαραλαμπόπουλος, Καθηγητής, Τμήμα Περιβάλλοντος Παν. Αιγαίου 15. Κρίση στον τομέα της υγείας – Μελέτη περίπτωσης ενός γυναικολογικού ιατρείου Ευαγγελία Χορτατσιάνη, Λέκτορας, Τμήμα Ναυτιλιακών και Επιχειρησιακών Υπηρεσιών Παν. Αιγαίου
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι φοιτητές εισάγονται σε έννοιες άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας με τεκμηριωμένο και επιστημονικό τρόπο. Εκτός από την κατανόηση των θεωρητικών εννοιών, έμφαση δίνεται στη σωστή τεκμηρίωση ενός επιχειρησιακού σχεδίου, ώστε να είναι εφικτό και επομένως βιώσιμο κατά την υλοποίησή του.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): Όλες οι ενότητες του περιεχομένου του μαθήματος καλύπτονται από σημειώσεις τις οποίες έχουν συντάξει οι διδάσκοντες του μαθήματος που συμμετέχουν στην Ακαδημαϊκή Επιτροπή και προέρχονται από όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Το σχετικό υλικό είναι προσβάσιμο στο σύνδεσμο: http://www.aegean-startups.gr/βιβλιοθήκη/ β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): Παρέχεται ιδιαίτερα σημαντικός αριθμός διαδικτυακών βοηθημάτων που καλύπτει δέκα θεματικές ενότητες και δέκα μελέτες περίπτωσης, εκτός από τις γενικές ενότητες που καλύπτονται στις διαλέξεις. Το σχετικό υλικό είναι προσβάσιμο στο σύνδεσμο: http://www.aegean-startups.gr/βιβλιοθήκη/ - Συναφή επιστημονικά περιοδικά:
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Το μάθημα περιλαμβάνει δύο ώρες θεωρίας και δύο ώρες εργαστηρίου την εβδομάδα. Η θεωρία διεξάγεται υπό τύπον διαλέξεων ενώ το εργαστήριο περιλαμβάνει πρακτική στη σύνταξη επιχειρησιακού σχεδίου. Το μάθημα εξετάζεται τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό του μέρος. Ο τελικός βαθμός του φοιτητή συντίθεται από την αξιολόγηση επιχειρησιακού σχεδίου και εργασιών (50%), μετά από προφορική υποστήριξη σε δημόσια παρουσίαση, αλλά και από την επίδοση στην τελική γραπτή εξέταση (50%). Όλες οι εργασίες είναι ατομικές. Όλες οι σχετικές πληροφορίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του μαθήματος. Παρέχεται ιδιαίτερα σημαντικός αριθμός διαδικτυακών βοηθημάτων που καλύπτει δέκα θεματικές ενότητες και δέκα μελέτες περίπτωσης, εκτός από τις γενικές ενότητες που καλύπτονται στις διαλέξεις. Το σχετικό υλικό είναι προσβάσιμο στο σύνδεσμο: http://www.aegean-startups.gr/βιβλιοθήκη/
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά (Αγγλικά όταν εγγράφονται φοιτητές ERASMUS)
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία