Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Ψηφιακές Μορφές Αφήγησης

Τίτλος Μαθήματος: Ψηφιακές Μορφές Αφήγησης (Audiovisual Techniques)
Κωδικός Μαθήματος: 7553 (γενήτ. 7550)
Εξάμηνο: 07
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚI
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 5
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 2/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Στο μάθημα αυτό επιχειρείται η εντατική εξάσκηση στις βασικές τεχνικές οπτικοακουστικής γραφής που οριοθετούνται από τη συγγραφή σεναρίου και την μικροσκηνοθετική (στήσιμο πλάνου) και μακροσκηνοθετική (μοντάζ) προσέγγιση της κατασκευής ενός οπτικοακουστικού έργου. Μεγάλη σημασία δίνεται εκτός από την θεωρητική κατάρτιση στις ανωτέρω έννοιες και στην εφαρμογή των τεχνικών αυτών στη διάρκεια υποχρεωτικών εργαστηρίων.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Ολοκληρώνοντας το μάθημα, ο φοιτητής θα είναι ικανός να συντάξει μια ολοκληρωμένη πρόταση παραγωγής οπτικοακουστικού έργου και θα αναγνωρίζει πλήρως τις πρακτικές δυσκολίες ενός τέτοιου εγχειρήματος.
Προαπαιτούμενα:
Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: 1. David Bordwell , Kristin Thompson, Εισαγωγή στην Τέχνη του Κινηματογράφου - (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης) 2. Χριστίνα Kallas –Καλογεροπούλου, Σενάριο. Η τέχνη της επινόησης και της αφήγησης στον κινηματογράφο (66 ασκήσεις & 1 μέθοδος) - (Εκδόσεις Νεφέλη) 3. Herbert Zettl, Εφαρμοσμένη αισθητική στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, 2η έκδοση - (Εκδόσεις Έλλην)
  • Συμπληρωματική βιβλιογραφία: 1. Frédéric Strauss & Anne Huet, Η κατασκευή μιας ταινίας, Εκδότης: Πατάκης 2. Emmanuel Siety, Το Πλάνο, Εκδότης: Πατάκης 3. Anne Marie Guerin, Η Αφήγηση στον Κινηματογράφο, Εκδότης: Πατάκης 4. Γιώργος Διζικιρίκης, Λεξικό Αισθητικών και Τεχνικών Όρων του Κινηματογράφου (2 τόμοι), Εκδότης: Αιγόκερως 5. Harry Geduld (επιμ.), Από τον Λυμιέρ στον Μπέργκμαν. Τριάντα σκηνοθέτες μιλούν γιά την τέχνη τους (πρωτότυπο: 'filmmakers on filmmaking'), Εκδότης: Κάλβος 6. Lewis Jacobs, Tα εκφραστικά μέσα του κινηματογράφου, Εκδότης: Καθρέφτης 7. Marcel Martin, Η Γλώσσα του Κινηματογράφου, Εκδότης: Κάλβος 8. Bela Balasz, Η δημιουργική κάμερα, Εκδότης: Αιγόκερως 9. Andrey Tarkovsky, Σμιλεύοντας τον χρόνο, Εκδότης: Νεφέλη 10. Robert Bresson, Σημειώσεις για τον κινηματογράφο, Εκδότης: Καθρέφτης
Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι:
Το μάθημα περιλαμβάνει δύο ώρες θεωρίας και δύο ώρες εργαστηρίου την εβδομάδα. Η θεωρία διεξάγεται υπό τύπον διαλέξεων ενώ το εργαστήριο περιλαμβάνει πρακτική στη συγγραφή σεναρίου και ασκήσεις λήψεων βίντεο. Οπτικοακουστικές προβολές διεξάγονται και στα θεωρητικά και στα εργαστηριακά μαθήματα όταν το γνωστικό αντικείμενο το επιβάλλει.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Το μάθημα εξετάζεται τόσο στο θεωρητικό όσο και στο εργαστηριακό του μέρος. Ο τελικός βαθμός του φοιτητή συντίθεται από το βαθμό της γραπτής τελικής εξέτασης (40%), και την αξιολόγηση των επιδόσεών του στο εργαστήριο (60%).
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά (Αγγλικά όταν εγγράφονται φοιτητές ERASMUS)
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Φυσική παρουσία  -  Αρχική   -  Επικοινωνία