Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Προσομοίωση

Τίτλος Μαθήματος: Προσομοίωση (Simulation)
Κωδικός Μαθήματος: 7454 (γενήτ. 7450)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Επιχειρήματα κλίμακας και διαστασιακή ανάλυση Γεωμετρικά μοντέλα Γραφικά μοντέλα: χώρος των φάσεων πεδίο διανυσμάτων Επίλυση δυναμικών συστημάτων με την μέθοδο Euler Μαρκοβιανές αλυσίδες και μαρκοβιανές διεργασίες Επίλυση στοχαστικών συστημάτων με την μέθοδο Monte Carlo
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
περιγραφή των εννοιών του μαθήματος, αναγνώριση των μαθηματικών μοντέλων διάκριση μεταξύ των εννοιών του μαθήματος, εξήγηση των μοντέλων συνδυασμός των εννοιών του μαθήματος, ανάπτυξη εφαρμογών σύνθεση των εννοιών του μαθήματος ώστε να απαντηθούν τεχνικά προβλήματα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: Εφαρμοσμένα μαθηματικά, Logan
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Ασκήσεις, εργασίες, τελική εξέταση
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Φυσική παρουσία  -  Αρχική   -  Επικοινωνία