Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Γραφιστική ***Δεν θα διδαχθεί το 2017

Τίτλος Μαθήματος: Γραφιστική ***Δεν θα διδαχθεί το 2017 (Graphic Design)
Κωδικός Μαθήματος: 7403 (γενήτ. 7400)
Εξάμηνο: 09
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Στο μάθημα αυτό εξετάζονται οι δυναμικές της οργάνωσης του χώρου όπως εφαρμόζονται στο τομέα των Γραφιστικών Εφαρμογών που είναι ο σχεδιασμός εντύπων, βιβλίων, περιοδικών, αφισών και άλλων μέσων οπτικής επικοινωνίας. Εξετάζονται επίσης η τυπογραφία, τα σύμβολα γραφιστικής, οι εικόνες και ο τρόπος με τον οποίον εφαρμόζονται σε διαφορετικά έντυπα. Παράλληλα ερευνάται ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούνται όλες οι παραπάνω εφαρμογές ως μέσο προώθησης κοινωνικών και πολιτικών ιδεών, καθώς και για διαφημιστικούς σκοπούς. Στο μάθημα αυτό δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να εξελίξουν τις σχεδιαστικές τους ικανότητες και να τις εφαρμόσουν σε νέες ιδέες.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Στόχος του μαθήματος είναι να εισάγει τους σπουδαστές στις βασικές αρχές, τεχνικές και υλικά της Γραφιστικής και να τους δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις ιδέες, τις ικανότητες και την δημιουργικότητά τους
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Δίνονται ασκήσεις οι οποίες κατά τη διάρκεια των μαθημάτων αξιολογούνται και διορθώνονται ξεχωριστά και στο τέλος του εξαμήνου παρουσιάζονται όλες για τελική αξιολόγηση.  -  Αρχική   -  Επικοινωνία