Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Στούντιο 7γ - Service Design

Τίτλος Μαθήματος: Στούντιο 7γ - Service Design (Studio 7c - Service Design)
Κωδικός Μαθήματος: 7333 (γενήτ. 7333)
Εξάμηνο: 09
Τύπος μαθήματος: ΥΕΚIII
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 8
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 6
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: /6
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα Στούντιο 7γ είναι το ένα από τα τρία μέρη της σειράς των Στούντιο 7x επικεντρωμένο στην κατεύθυνση της Σχεδίασης Υπηρεσιών. Αποτελεί μια πρακτική εκπαιδευτική διαδικασία που ολοκληρώνει τις γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ήδη αποκτήσει οι φοιτητές στο πλαίσιο των μαθημάτων κορμού αλλά και ειδικότερα και της 3ης κατεύθυνσης (Σχεδίαση Υπηρεσιών). Κύριος Στόχος είναι η πρακτική εφαρμογή των μεθόδων σχεδίασης υπηρεσιών μέσω της σχεδίασης μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας που σχετίζεται με θέματα πραγματικού κόσμου αλλά προσαρμοσμένα σε συγκεκριμένο πλαίσιο εκπαιδευτικής διαδικασίας τύπου «στούντιο». Ταυτόχρονα, η συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή διαπραγματεύεται και θέματα της εμπειρίας χρήστη καθώς και του branding της υπηρεσίας. Βασικό εκπαιδευτικό βήμα της διαδικασίας είναι η επιλογή του θέματος που γίνεται σε πλαίσιο δημιουργικής συνεργατικότητας εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών και λαμβάνοντας υπόψη ένα μεγάλο εύρος περιορισμών και απαιτήσεων. Βασικά μαθησιακά τμήματα του μαθήματος είναι: Η χρήση μεθόδων και εργαλείων αναγνώρισης του προβληματικού χώρου και των διαφορετικών συμμετεχόντων στο σχεδιαστικό πρόβλημα. Η δημιουργία «προτάσεων αξίας» με βάση την αξία σε χρήση. Η αναγνώριση των καταλλήλων εργαλείων σχεδίασης για το project. Η σχεδίαση εμπειρίας χρήστη. Το branding. Η χρήση της γενικευμένης επαναληπτικής διαδικασίας σχεδίασης, προτυποποίησης και αξιολόγησης βασισμένα στη γνωστή μεθοδολογία «Συμμετοχική έρευνα δράσης» (Participatory action research)
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι φοιτητές - θα μπορούν να εφαρμόζουν σχεδιαστικές μεθόδους για την δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών. Θα εξασκούνται δημιουργικά στην προτυποποίηση υπηρεσιών Θα αξιολογούν πρωτότυπα με επίκεντρο την κοινότητα χρηστών Θα αναπτύσσουν επιχειρηματικά μοντέλα γύρω από την παραγωγή αξίας σε χρήση
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Συμπληρωματική βιβλιογραφία: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: Meroni, A.Sangiorgi, D. Design for Services, Gower, 2011 Schneider, J. Stickdorn, M. This is Service Design Thinking Bispublishers Polaine, A., Reason, B., Løvlie, L. Service Design: from insight to implementation Rosenfeld, 2013 Moritz, S : Service Design Practical Access to an evolving field, KISD 2010 10. Manzini, E. Design, when everybody designs. MIT press, 2015 - Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Touchpoint Design Issues journal of service research
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Τελική εργασία (βαρ. 70%) Video παρουσίασης (βαρ. 10%) Αξιολόγηση από ομότιμους (peer review) (βαρ. 10%) Ενδιάμεση αναφορά κ’ παρουσίαση Midterm report (βαρ. 10%)
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία