Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Ιστορία Τέχνης ΙΙ

Τίτλος Μαθήματος: Ιστορία Τέχνης ΙΙ (History of Art II)
Κωδικός Μαθήματος: 6053 (γενήτ. 6050)
Εξάμηνο: 09
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το σεμιναριακού χαρακτήρα μάθημα της «Ιστορίας της Τέχνης ΙΙ» αφορά «ειδικά θέματα ιστορίας και θεωρίας της τέχνης». Κάθε χρόνο μελετώνται θεμελιώδη φαινόμενα της μοντέρνας και της σύγχρονης τέχνης, όπως : ο Οριενταλισμός, η σχέση με το Primitive, η αφαίρεση, η πολιτική στράτευση στην τέχνη, τέχνη και τεχνολογία. Δίνεται, επίσης, έμφαση σε σύγχρονες τάσεις που διαμόρφωσαν τις τέχνες και το design όπως είναι σήμερα (μετα-μοντέρνο στα εικαστικά, το design και την αρχιτεκτονική, Arte Povera, Μινιμαλισμός, Εννοιολογική Τέχνη, Τέχνη του Περιβάλλοντος, εγκαταστάσεις, Τέχνη του Δρόμου, δρώμενα, video animation). Οι ειδικές θεματικές στις οποίες εστιάσαμε από το 2015, έως σήμερα, είναι οι εξής: 1. Το «κλασικό» διαχρονικά. Όψεις του «κλασικού» στην μοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη, το design και την αρχιτεκτονική (2015) 2. To «primitive» και η «αφαίρεση» στη μοντέρνα τέχνη: ο ρόλος του Αφρικανικού πολιτισμού (2016) 3. «Ο κήπος» ως θέμα, ιδέα και πρακτική στη μοντέρνα και τη σύγχρονη τέχνη, design και αρχιτεκτονική τοπίου (2017)
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Μέσα από την εκπόνηση δύο εργασιών, οι φοιτητές, αξιοποιώντας βιβλιογραφικές πηγές και εποπτικό υλικό, εξοικειώνονται με τους τρόπους προσέγγισης και ερμηνείας ενός έργου, την εικονογραφική και τεχνοτροπική ανάλυση, την ένταξή του στο εκάστε ιστορικό πλαίσιο, αποκτώντας σταδιακά γνώσεις και αισθητική παιδεία. Μέσα από τη συζήτηση και την εκπόνηση δύο εργασιών, οι φοιτητές εμβαθύνουν, κάθε χρόνο, σε ένα διαφορετικό θέμα ιστορίας ή/και θεωρίας της τέχνης που άπτεται της μοντέρνας και της σύγχρονης τέχνης. Αξιοποιώντας βιβλιογραφικές πηγές και εποπτικό υλικό, οδηγούνται, κατά την εκπόνηση των εργασιών, στην ερμηνεία καλλιτεχνικών φαινομένων και έργων. Η μελέτη επιμέρους θεμάτων προσφέρει γενικές και πιο ειδικές γνώσεις πάνω στην τέχνη και τις συζητήσεις που επισύρει
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: - Προτεινόμενη Βιβλιογραφία: G. C. Argan & , Α. Bonito Oliva, Η Μοντέρνα Τέχνη (1770-1970) και η Τέχνη στην καμπή του 21ου αιώνα, μτφρ. Λ. Παπαδημήτρη & Μ. Σπυριδοπούλου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2006. H. Foster, R. Krauss, Y.-A. Bois, B.H.D. Buchloh, D Joselit, Η Τέχνη από το 1900: Μοντερνισμός, Αντιμοντερνισμός, Μεταμοντερνισμός, πρόλογος-επιμέλεια: Μ. Παπανικολάου, εκδ. Επίκεντρο, Αθήνα 2013. Η. Η. Arnason, Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης: Ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική, Φωτογραφία, μτφρ. Φ. Κοκαβέσης, εκδ. Επίκεντρο, Αθήνα 2006. Α. Hauser, Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης, τ.1-4, εκδ. Κάλβος, Αθήνα 1998. Αλ. Χαραλαμπίδης, Η Τέχνη του εικοστού αιώνα, τ. 1-3, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1995. Μ. ντε Μικέλι, Οι Πρωτοπορίες της τέχνης του Εικοστού αιώνα, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1983. Χ. Ρηντ, Ιστορία της Μοντέρνας ζωγραφικής, μτφρ. Α. Παππάς, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1978. Art in Theory, 1815-1900, An Anthology of Changing Ideas, C. Harrison, P. Wood J. Gaiger (ed.), Blackwell Publishing, 1998. Art in Theory, 1900-2000, An Anthology of Changing Ideas, C. Harrison, P. Wood (ed.), Blackwell Publishing, 2003. Ν. Χατζηνικολάου, Από τον Μολιέρο στον Γκόγια, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2003. N. Χατζηνικολάου, Τα νοήματα της εικόνας, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2014 (1994). Γ. Κολοκοτρώνης, Γενικά χαρακτηριστικά της τέχνης τον 20ο αιώνα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2008. Β. Πετρίδου, Ο. Ζιρώ, Τέχνες και αρχιτεκτονική από την Αναγέννηση έως τον 21ο αιώνα, (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3541). Συναφή επιστημονικά περιοδικά: «Ιστορία της Τέχνης», “Art Bulletin”
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η αξιολόγηση γίνεται στα Ελληνικά. Μέθοδοι αξιολόγησης: α) Δύο εργασίες (projects), η μία με δημόσια παρουσίαση β) Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων. Τα κριτήρια αξιολόγησης προσδιορίζονται ρητώς στους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου και επίσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία