Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Ιστορία Τέχνης Ι

Τίτλος Μαθήματος: Ιστορία Τέχνης Ι (History of Art I)
Κωδικός Μαθήματος: 5052 (γενήτ. 5050)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Αντικείμενο του μαθήματος αποτελεί η επισκόπηση της ιστορίας των εικαστικών τεχνών και της αρχιτεκτονικής στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, από τη Γαλλική Επανάσταση (1789) μέχρι τη σύγχρονη εποχή. Οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με έργα, καλλιτέχνες και αισθητικές τάσεις, ειδωμένα μέσα στο πολιτιστικό, πολιτικό, κοινωνικό και ιδεολογικό γίγνεσθαι κάθε εποχής. Εξετάσονται τα πιο σημαντικά καλλιτεχνικά ρεύματα της περιόδου: Νεοκλασικισμός, Ρομαντισμός, Ιστορικισμός και συμβολισμός του 19ου αι., Ρεαλισμός, Ιμπρεσιονισμός, Πριμιτιβισμός, Γερμανικός Εξπρεσιονισμός, Φωβισμός, Κυβισμός, Φουτουρισμός, De Stijl, Κινήματα της Ρωσικής Πρωτοπορίας, Dada, Μεταφυσική ζωγραφική, Αφηρημένος Εξπρεσιονισμός, Pop Art, Μεταμοντέρνο κίνημα και σύγχρονες ή λίγο παλαιότερες τάσεις (Arte Povera, Μινιμαλισμός, Εννοιολογική Τέχνη, Περιβάλλοντα και εγκατάσεις κλπ γούς μετά τη δεκαετία του ’60»: Μεταμοντέρνο, Aποδόμηση στο graphic design, κά
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Το μάθημα στοχεύει στην εξοικείωση των φοιτητών με το επιστημονικό πεδίο της ιστορίας της τέχνης και τα μεθοδολογικά του εργαλεία. Παρακολουθώντας την πορεία από το Ρομαντισμό στο μεταμοντέρνο, οι φοιτητές έρχονται σε επαφή με ιστορικές συνθήκες και συγκεκριμένους προβληματισμούς, δηλαδή πολιτικά, κοινωνικά, ιδεολογικά και αισθητικά συμφραζόμενα έργων, τα οποία διαμόρφωσαν, ιστορικά, την τέχνη και εν μέρει, συνακόλουθα, το design όπως είναι σήμερα. Αποκτούν έτσι σταδιακά γενική κουλτούρα, αισθητική παιδεία και κριτική αντίληψη, τα οποία συμβάλλουν ενεργά στη δημιουργική διαδικασία ενός designer. Μέσα από την εκπόνηση μιας εργασίας, οι φοιτητές, αξιοποιώντας βιβλιογραφικές πηγές και εποπτικό υλικό, εξοικιώνονται με τους τρόπους προσέγγισης και ερμηνείας ενός έργου, την εικονογραφική και τεχνοτροπική ανάλυση, την ένταξή του στο εκάστε ιστορικό πλαίσιο, αποκτώντας σταδιακά γνώσεις και αισθητική παιδεία.
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος:  G. C. Argan & , Α. Bonito Oliva, Η Μοντέρνα Τέχνη (1770-1970) και η Τέχνη στην καμπή του 21ου αιώνα, μτφρ. Λ. Παπαδημήτρη & Μ. Σπυριδοπούλου, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2006. H. Foster, R. Krauss, Y.-A. Bois, B.H.D. Buchloh, D Joselit, Η Τέχνη από το 1900: Μοντερνισμός, Αντιμοντερνισμός, Μεταμοντερνισμός, πρόλογος-επιμέλεια: Μ. Παπανικολάου, εκδ. Επίκεντρο, Αθήνα 2013. Η.Η. Arnason, Ιστορία της Σύγχρονης Τέχνης: Ζωγραφική, Γλυπτική, Αρχιτεκτονική, Φωτογραφία, μτφρ. Φ. Κοκαβέσης, εκδ. Επίκεντρο, Αθήνα 2006.Β. Πετρίδου, Ο. Ζιρώ, Τέχνες και αρχιτεκτονική από την Αναγέννηση έως τον 21ο αιώνα, (https://repository.kallipos.gr/handle/11419/3541). H.W. Janson & A.F. Janson, Ιστορία της Τέχνης. Η Δυτική Παράδοση, μτφρ. Μ. Αντωνοπούλου, Ν. Κουβαράκου, εκδ. Ίων. Α. Hauser, Κοινωνική Ιστορία της Τέχνης, τ.3-4, εκδ. Κάλβος, Αθήνα 1998. Αλ. Χαραλαμπίδης, Η Τέχνη του εικοστού αιώνα, τ. 1-3, University Studio Press, Θεσσαλονίκη 1995. Χ. Ρηντ, Ιστορία της Μοντέρνας ζωγραφικής, μτφρ. Α. Παππάς, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1978. Μ. ντε Μικέλι, Οι Πρωτοπορίες της τέχνης του Εικοστού αιώνα, εκδ. Οδυσσέας, Αθήνα 1983. Γ. Κολοκοτρώνης, Γενικά χαρακτηριστικά της τέχνης τον 20ο αιώνα, εκδ. Καστανιώτη, Αθήνα 2008. Συναφή επιστημονικά περιοδικά: «Ιστορία της Τέχνης», “Art Bulletin”
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η αξιολόγηση γίνεται στα Ελληνικά. Μέθοδοι αξιολόγησης: α) Εργασία (project) με δημόσια παρουσίαση β) Γραπτή εξέταση με Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων. Τα κριτήρια αξιολόγησης προσδιορίζονται ρητώς στους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου και επίσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία