Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Ακαδημαϊκά Αγγλικά I

Τίτλος Μαθήματος: Ακαδημαϊκά Αγγλικά I (English for Academic Purposes Ι)
Κωδικός Μαθήματος: 4011 (γενήτ. 4010)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 2
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 2
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 2/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (πίνακες ζωγραφικής, εκθέματα μουσείων, διακοσμητικές εγκαταστάσεις εσωτερικών και εξωτερικών χώρων κ.ά.): Καθοδήγηση για περιγραφές, χρήσιμο λεξιλόγιο και εκφράσεις, γραπτά και προφορικά δείγματα περιγραφής, προφορική εξάσκηση των φοιτητών σε παρόμοιες περιγραφές, - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ/ΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ: Χρήσιμο λεξιλόγιο και εκφράσεις, προφορική εξάσκηση των φοιτητών σε παρόμοιες περιγραφές, - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ: α) Θεωρητικό υπόβαθρο, οδηγίες και συμβουλές σχετικές με προφορικές παρουσιάσεις, β) Προφορικές παρουσιάσεις έργων που έχουν σχεδιάσει οι φοιτητές σε κάποιο από τα εργαστήρια σχεδίασης του τμήματος ή/και για κάποιον διαγωνισμό σχεδίασης, - ΠΡΟΦΟΡΑ: Εξάσκηση, ιδίως όσον αφορά σε ιδιαιτερότητες της Αγγλικής Γλώσσας σε σχέση με την Ελληνική (μεμονωμένοι ήχοι, εκφορά φράσεων, τονισμός), ιδίως όπου αυτές δημιουργούν δυσκολίες επικοινωνίας, - ΟΡΟΛΟΓΙΑ: Κείμενα, ερωτήσεις κατανόησης κειμένου, λεξιλόγιο, σύμφωνα με την επιλογή από τους φοιτητές ενός ή περισσότερων επιστημονικών τομέων, στον οποίο θεωρούν ότι χρειάζονται περισσότερες γνώσεις ορολογίας (επιπλέον αυτών που διδάσκονται στα υπόλοιπα μαθήματα Αγγλικών).
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Χρήση της Γλώσσας για ως λειτουργικού μέσου επικοινωνίας σε κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο, αλλά και ως μέσου δημιουργικής έρευνας και συνθετικής επιστημονικής εργασίας - Δυνατότητα ακαδημαϊκών και επαγγελματικών παρουσιάσεων, όπως έργων/αντικειμένων/υπηρεσιών/συστημάτων που έχουν σχεδιάσει οι φοιτητές ή/και άλλων αντικειμένων σχεδίασης, έργων τέχνης, κατασκευών κ.ο.κ. - Σύνταξη γραπτών εκθέσεων και αναφορών κ.λπ. - Ικανοποιητική χρήση ορολογίας σχετικής με το αντικείμενο σπουδών, σε συνδυασμό με τη χρήση οπτικοακουστικού υλικού.
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: 1. Studying for Science [εκδ.: SPON Press] 2. Oxford English for Information Technology [εκδ.: OUP] 3. Oxford English for Computing [εκδ.: OUP] 4. Design - a crash course [εκδ.: Watson-Guptill] 5. History of Modern Design (2nd edition) 6. Oxford English for Electrical and Mechanical Engineering [εκδ.: OUP] 7. Hyper Lexicon [εκδ.: Σταφυλίδης] 8. Λεξικό Τεχνολογίας & Επιστημών (Αγγλοελληνικό & Ελληνοαγγλικό) [εκδ.: Σταφυλίδης] 9. Oxford Advanced Learner's Dictionary + CD ROM [εκδ.: OUP] 10. Oxford Collocations Dictionary [εκδ.: OUP]
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η αξιολόγηση γίνεται στα Αγγλικά. Μέθοδοι αξιολόγησης: α) Γραπτές Εργασίες (δύο) β) Προφορικές παρουσιάσεις, (δύο 40΄διαρκειας + αρκετές 10΄διαρκειας) β) Συμμετοχή στις ασκήσεις κατά τη διάρκεια του μαθήματος, Τα κριτήρια προσδιορίζονται ρητώς στους φοιτητές στην αρχή κάθε εξαμήνου και επίσης είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Τμήματος
Γλώσσα διδασκαλίας:
Αγγλικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία