Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Διακριτά Μαθηματικά

Τίτλος Μαθήματος: Διακριτά Μαθηματικά (Discrete Mathematics)
Κωδικός Μαθήματος: 3352 (γενήτ. 3350)
Εξάμηνο: 08
Τύπος μαθήματος: ΕΕ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 4
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 4
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Θεωρία συνόλων. Πληθικός αριθμός πεπερασμένων συνόλων. Αρχή εγκλεισμού - αποκλεισμού. Αρχή της Μαθηματικής Επαγωγής. Ισχυρή Μαθηματική Επαγωγή. Αρχή περιστερώνα. Στοιχεία προτασιακού λογισμού. Άλγεβρα Boole. Σχέσεις. Συνδυαστική: μεταθέσεις, διατάξεις, συνδυασμοί. Γλώσσες, αυτόματα. Εξισώσεις διαφορών. Θεωρία γραφημάτων. Δέντρα.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Τα διακριτά μαθηματικά αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της επιστήμης των υπολογιστών. Στόχος είναι η μελέτη μαθηματικών δομών που είναι εκ φύσεως διακριτές και δεν υπάρχει η έννοια της συνέχειας Στόχος είναι η αποδεδειγμένη γνώση και κατανόηση θεμάτων η οποία βασίζεται στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους και, ενώ υποστηρίζεται από επιστημονικά εγχειρίδια προχωρημένου επιπέδου.
Προαπαιτούμενα:
Κανένα
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: )Στοιχεία διακριτών μαθηματικών, C.L.Liu 2)Διακριτά μαθηματικά με εφαρμογές, Susanna Epp
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από γραπτή εξέταση καθώς και δύο προαιρετικές προόδους (απαλλακτικές εφόσον ο βαθμός είναι προβιβάσιμος) που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του εξαμήνου.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνικά
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με Πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία