Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Στούντιο 0 - Ελεύθερο Σχέδιο

Τίτλος Μαθήματος: Στούντιο 0 - Ελεύθερο Σχέδιο (Studio 0-Freehand Drawing)
Κωδικός Μαθήματος: 2452 (γενήτ. 2450)
Εξάμηνο: 01
Τύπος μαθήματος: Πρ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 0
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 0
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: /2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το εργαστήριο ελευθέρου σχεδίου ΙΙ είναι η συνέχεια του ομώνυμου μαθήματος του πρώτου εξαμήνου. Ο φοιτητής εξασκεί τις ικανότητες του στο σχέδιο με την εκτέλεση σχεδίων εκ του φυσικού και εφαρμόζει τις μεθόδους προσέγγισης ανάλυσης και σχεδιασμού. Θέματα που μελετώνται: τεχνικές απόδοσης τρισδιάστατων όγκων, δομές των γεωμετρικών στερεών, αντικείμενα σε προοπτική, συνθέσεις με οργανικές φόρμες, εκφραστικότητα της γραμμής. Ολοκληρώνοντας την σπουδή του στο εργαστήριο ο φοιτητής θα είναι σε θέση να αναλύει και να σκιτσάρει με σχετική ταχύτητα και ακρίβεια εικόνες πραγματικών ή φανταστικών τρισδιάστατων χώρων και αντικειμένων.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Δεξιότητα στο σκίτσο και στην ελεύθερη σχεδίαση Ακρίβεια και ταχύτητα στην απόδοση αναλογιών και τόνων Προοπτική, σύνθεση, αφαίρεση, σκίτσο Χρήση του σχεδίου ως εργαλείο επικοινωνίας και περιγραφής ιδεών.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η πρόοδος του φοιτητή αξιολογείται με την παρουσίαση των εργασιών κατά την διάρκεια του εξαμήνου και με την παρουσίαση των σχεδίων των μαθημάτων στο τέλος του εξαμήνου.  -  Αρχική   -  Επικοινωνία