Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Στούντιο 2 - Σχέδιο Χρώμα

Τίτλος Μαθήματος: Στούντιο 2 - Σχέδιο Χρώμα (Studio II - Colour & Drawing)
Κωδικός Μαθήματος: 2305 (γενήτ. 2300)
Εξάμηνο: 02
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 6
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: /6
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Στόχοι του μαθήματος είναι: Η ανάπτυξη των ευρηματικών ικανοτήτων των φοιτητών για τη δημιουργία πρωτότυπων ιδεών και η απόκτηση ευχέρειας στη διατύπωση αισθητικά αποδεκτών προτάσεων.Οι σπουδαστές αναπτύσσουν την ικανότητα να αναλύουν μία εικόνα στα οπτικά στοιχεία που την απαρτίζουν και να την ανασυνθέτουν. Η διδασκαλία αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα, το θεωρητικό και το πρακτικό, έτσι ώστε οι σπουδαστές να αποκτήσουν γνώσεις κανόνων για τη δομή, το ρυθμό, τις χαράξεις και τη χρήση του χρώματος και να ασκηθούν στη δημιουργία δικών τους συνθέσεων με διάφορα υλικά και τεχνικές σε δύο και τρεις διαστάσεις (μικτές τεχνικές στο σχέδιο, κολάζ, κατασκευές, έντυπη τέχνη).
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: Η μοντέρνα Τέχνη, Αργκάν. Η ιστορία της ομορφιάς και της ασχήμιας, Έκο Τέχνη και ψευδαίσθηση : μελέτη για την ψυχολογία της εικαστικής αναπαράστασης / Ε. Χ. Γκόμπριτς. Για το πνευματικό στην τέχνη / Wassily Kandinsky. Ιστορία των αισθητικών θεωριών : από την κλασική αρχαιότητα μέχρι σήμερα / Monroe C. Beardsley
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Εργαστηριακή Εργασία Το μάθημα είναι εργαστηριακό. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από την αξιολόγηση του συνόλου των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄εξαμήνου
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Φυσική Παρουσία  -  Αρχική   -  Επικοινωνία