Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Θεωρίες και Μεθοδολογίες Σχεδίασης - Εισαγωγή

Τίτλος Μαθήματος: Θεωρίες και Μεθοδολογίες Σχεδίασης - Εισαγωγή (Design Theory and Methodologies - Introduction)
Κωδικός Μαθήματος: 2203 (γενήτ. 2200)
Εξάμηνο: 01
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Το μάθημα αυτό είναι συνέχεια του ομώνυμου μαθήματος του πρώτου εξαμήνου και βασίζεται στην ίδια λογική. Επίσης, θα μελετηθούν μέθοδοι μοντελοποίησης προϊόντων και συστημάτων που επικεντρώνονται στην (α) αισθητική και λειτουργική ανάλυση προϊόντος, (β) μορφολογική ανάλυση και βελτιστοποίηση πολύπλοκων συστημάτων, (γ) ολιστική θεώρηση του κύκλου ανάπτυξης προϊόντος και (δ) υποστήριξη συνεργασίας μεταξύ ομάδων σχεδιαστών/μηχανικών.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι φοιτητές επεξεργάζονται μια εργασία, με βάση της οποίας θα αναπτυχθούν θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα σχεδίασης. Εκπονείτε από ομάδες φοιτητών (2 έως 5) οι οποίες παρουσιάζονται και ο βαθμός συνυπολογίζεται στον τελικό βαθμό του μαθήματος.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Η εξέταση του μαθήματος αποτελείται από γραπτή εξέταση και εργασία. Ο τελικός βαθμός προκύπτει κατά 50% από το βαθμό της εργασίας και 50% από το βαθμό των γραπτών εξετάσεων.  -  Αρχική   -  Επικοινωνία