Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Πληροφορική

Τίτλος Μαθήματος: Πληροφορική (Informatics II)
Κωδικός Μαθήματος: 2155 (γενήτ. 2150)
Εξάμηνο: 01
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 3/2
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
• Eισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών • Αριθμητικά Συστήματα | Αριθμητική Υπολογιστών | Ψηφιακή Αναπαράσταση • Δεδομένα/Πληροφορία | Ψηφιακή Αναπαράσταση Αριθμών και Κειμένου • Ψηφιακή Αναπαράσταση Ήχου, Εικόνας, Video | Τα βασικά του υλικού • Εισαγωγή στα Δίκτυα Υπολογιστών • Το μοντέλο OSI | TCP/IP | Εισαγωγή στον παγκόσμιο ιστό • Βασικές τεχνολογίες παγκόσμιου ιστού | Κινητός Ιστός | Παράγοντες απόδοσης websites | Φιλοξενία websites | Μηχανές αναζήτησης • Εισαγωγή στους αλγορίθμους • Βασικοί αλγόριθμοι | Πολυπλοκότητα | Αναδρομές • Γλώσσες Προγραμματισμού | Εισαγωγή στη Γλώσσα Προγραμματισμού C • Τα βασικά του λογισμικού • Βάσεις δεδομένων • Σχεδίαση και ανάπτυξη εφαρμογών στον Ιστό
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το μάθημα θα πρέπει αν είναι σε θέση να:
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: • Γεώργιος Γιαγλής, "Αρχές Λειτουργίας και Προγραμματισμού Η/Υ", Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ΑΕ, 978-960-9443-09-08 • Behrouz A. Forouzan, "Εισαγωγή στην επιστήμη των υπολογιστών" (3η έκδ.), Εκδόσεις Κλειδάριθμος, ISBN: 9604616609. • Ben Beekman και George Beekman, "Εισαγωγή στην Πληροφορική" (10η εκδ.), ISBN 978-960-512-667-4, Εκδόσεις Μ. Γκιούρδας • Elisabeth Castro, "HTML5 και CSS3 με εικόνες" (7η εκδ., ISBN: 978-960-461-577-3, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Τελική γραπτή εξέταση Εργαστηριακή Εργασία
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Φυσική Παρουσία  -  Αρχική   -  Επικοινωνία