Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Φυσική για Μηχανικούς

Τίτλος Μαθήματος: Φυσική για Μηχανικούς (Physics for engineers)
Κωδικός Μαθήματος: 1402 (γενήτ. 1400)
Εξάμηνο: 03
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 5
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: 4/
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Μηχανική: Διανύσµατα. Νόµοι του Νεύτωνα. Εξίσωση κίνησης. Διατήρηση της ενέργειας. Μετασχηµατισµοί του Γαλιλαίου. Σύστηµα του κέντρου µάζας. Διατήρηση ορµής – Συστήµατα µεταβλητής µάζας. Κρούση. Στροφορµή. Διατήρηση της στροφορµής. Ταλαντώσεις. Θερμοδυναμική: Πρώτο θερµοδυναµικό Αξίωµα, εντροπία και δεύτερο θερµοδυναµικό Αξίωµα. Κυματική: Κυµατική εξίσωση. Οδεύοντα και στάσιµα κύµατα. Αρχή της επαλληλίας. Ηχητικά κύµατα. Οπτική: Διάδοση του φωτός.
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Μπορεί να κατανοήσει τις βασικές έννοιες της φυσικής. Μπορεί να λύσει προβλήματα βάσει απλών θεμελιωδών αρχών.
Προαπαιτούμενα:
Κανένα.
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: .Halliday, Resnick, Krane, Φυσική τ. Α, Πνευματικός 1009, Αθήνα. 2. Halliday, Resnick, Krane, Φυσική τ. Β, Πνευματικός 1009, Αθήνα.
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Ελληνική. Η εξέταση γίνεται με Επίλυση Προβλημάτων. Τα κριτήρια είναι ρητά προσδιορισμένα και κοινοποιούνται στο e-class στην αρχή κάθε εξαμήνου.
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία