Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Στούντιο 1 - Σχέδιο Χρώμα

Τίτλος Μαθήματος: Στούντιο 1 - Σχέδιο Χρώμα (Studio I - Colour & Drawing)
Κωδικός Μαθήματος: 1305 (γενήτ. 1300)
Εξάμηνο: 01
Τύπος μαθήματος: Υ
Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 6
Αριθμός διδακτικών μονάδων: 6
Ώρες θεωρίας/εργαστηρίων: /6
Όνομα διδάσκοντος/διδασκόντων:
Περιεχόμενο μαθήματος:
Στοιχεία του σχεδίου όπως γραμμή, τόνος, φόρμα, σχέση θετικού-αρνητικού χώρου, αναλογίες εξετάζονται στα πλαίσια του μαθήματος. Ασκήσεις παρατήρησης και μελέτης της ορατής πραγματικότητας αναδεικνύουν τον πλούτο και την πολυπλοκότητα της σχεδιαστικής-ζωγραφικής πράξης, οξύνουν την παρατήρηση των σπουδαστών και διευρύνουν τον τρόπο αντίληψης τους. Βασικές αρχές του χρώματος και αναφορές σε σχετικές θεωρίες βοηθούν τους σπουδαστές στην κατανόηση της γλώσσας και των δυνατοτήτων του χρώματος
Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα:
Στόχος του μαθήματος είναι η ενημέρωση και εξοικείωση των σπουδαστών σε θέματα οπτικής αντίληψης και αισθητικής και η απόκτηση σχεδιαστικής δεξιότητας
Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη:
  • Εγχειρίδια του μαθήματος: Tο χρονικό της τέχνης, Γκόμπριτς. Λεξικό εικαστικών Τεχνών, Ρίντ. Η ιστορία της ομορφιάς και της ασχήμιας, Έκο. Η τέχνη του 20ου αιώνα, Χαραλαμπίδης. Έννοιες της μοντέρνας τέχνης από τον φωβισμό στον μεταμοντερνισμό, Στάγκος, Παππάς. Ομάδες, κινήματα, τάσεις της σύγχρονης τέχνης μετά το 1945 / Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Παρισιού
Μέθοδοι αξιολόγησης/βαθμολόγησης:
Το μάθημα είναι εργαστηριακό. Ο τελικός βαθμός προκύπτει από την αξιολόγηση του συνόλου των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄εξαμήνου
Γλώσσα διδασκαλίας:
Ελληνική
Τρόπος παράδοσης μαθήματος (με φυσική παρουσία, εξ αποστάσεως):
Πρόσωπο με πρόσωπο  -  Αρχική   -  Επικοινωνία