Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

ΠΜΣ Σχολής Επιστημών Τεχνολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για τα ΠΜΣ "Ενεργειακά Συστήματα" και "Συστήματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών" να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Περισσότερες πληροφορίες στις αντίστοιχες προκηρύξεις για το ΠΜΣ ΕΣ και το ΠΜΣ ΣΤΠΕ.Friday, May 25, 2012, quasi

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία