Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Παλαιότερες Δημόσιες Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις

Ανακοινώσεις & Προκηρύξεις που έχουν λήξει:

Monday, May 23, 2011:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες (ΠΔ.407/80) - Λήξη 17.6.2011

Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση του Τμ. Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου αποφάσισε στην 8η/19.5.2011 συνεδρίασή της, τη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη διδασκόντων με σύμβαση του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80 για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2011-2012.

Monday, March 21, 2011:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ετήσια υποτροφία σε ΥΔ προερχόμενους από την αλλοδαπή

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου - Ειδικός Λογαριασμός Έρευνας και το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων θα προβεί σε επιλογή υποτρόφων στις 12 Απριλίου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ.

Wednesday, November 10, 2010:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραγωγή ταινιών παρουσίασης ΤΜΣΠΣ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παραγωγή ταινιών παρουσίασης ΤΜΣΠΣ.

Tuesday, November 02, 2010:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΩΝ ΘΥΡΩΝ

Οι προσφορές να κατατεθούν στο γραφείο πρωτοκόλλου του Τμήματος ΜΣΠΣ στη Σύρο Κωνσταντινουπόλεως 1 (κα Καλογεράκη), μέχρι 3/11 και ώρα 11:00, με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για προμήθεια και εγκατάσταση κλειδαριών και παρελκομένων θυρών στο ΤΜΣΠΣ», υπόψη της κας Δάφνης Βέλλη. Θα γίνουν δεκτές και προσφορές μέσω FAX στο 22810-97009 με την ίδια ένδειξη.

Friday, October 22, 2010:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημiου Αιγαίου, θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών την 4η Νοεμβρίου 2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ., για τον πρόχειρο μειοδότικό διαγωνισμό για την προμήθεια ειδών πληροφορικής και λοιπού εξοπλισμού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2010 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00.

Tuesday, October 12, 2010:

Προκήρυξη μέλους ΔΕΠ (Σχολή Ικάρων)

Προκήρυξη μέλους ΔΕΠ (Σχολή Ικάρων)

Tuesday, October 05, 2010:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΑΓΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΕΠΙΠΛΑ, Κ.Λ.Π.) & ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Monday, October 04, 2010:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΓΟΡΑΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΜΣΠΣ

Wednesday, September 22, 2010:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταποίηση κουρτινών και προμήθεια κουρτινόξυλων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταποίηση κουρτινών και προμήθεια κουρτινόξυλων.

Thursday, July 29, 2010:

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2010

Πρόγραμμα εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2010 (τελευταία ενημέρωση 30/8/10).

Wednesday, July 28, 2010:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημiου Αιγαίου, θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών την 6η Αυγούστου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για την με διαπραγμάτευση - απευθείας ανάθεση προμήθεια μελανιών εκτυπωτών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την 5η Αυγούστου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Tuesday, July 27, 2010:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημiου Αιγαίου, θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών την 30η Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, για την με διαπραγμάτευση - απευθείας ανάθεση προμήθεια ηλεκτρικών λαμπτήρων. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την 29η Ιουλίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Tuesday, July 27, 2010:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημiου Αιγαίου, θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών την 30η Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, για την με διαπραγμάτευση - απευθείας ανάθεση προμήθεια ηλεκτρολογικού & υδραυλικού υλικου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την 29η Ιουλίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:00.

Tuesday, July 27, 2010:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημiου Αιγαίου, θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών την 30η Ιουλίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, για την με διαπραγμάτευση - απευθείας ανάθεση προμήθεια υλικών συντήρησης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν σφραγισμένες προσφορές το αργότερο μέχρι την 29η Ιουλίου 2010 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00.

Wednesday, July 14, 2010:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μεταφορά εξοπλισμού

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου ενδιαφέρεται να αναθέσει εργασίες μεταφοράς εξοπλισμού του στη Σύρο με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης (απευθείας ανάθεση). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 15 Ιουλίου 2010.

Friday, July 09, 2010:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

«Ανάπτυξη του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων δια της χρηματοδότησης από το ΤΣΜΕΔΕ»

Wednesday, May 26, 2010:

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2010

Πρόγραμμα εξεταστικής Ιουνίου 2010

Monday, May 17, 2010:

Accessible Design in the Digital World Conference

Following the successful Accessible Design in the Digital World Conference in Dundee in August 2005, and in York in September 2008, we are pleased to announce that Accessible Design in the Digital World '10 (ADDW’10), will be held at the University of the Aegean, in the Department of Product and Systems Design Engineering from 27th - 30th September 2010. The department is located on the island of Syros in Cyclades, Greece.

Friday, May 07, 2010:

Πρόσκληση για εκλογές ανάδειξης Πρυτανικών Αρχών

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στις εκλογές για την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, οι οποίες διεξαχθούν την Τρίτη 18 Μαϊου 2010 με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την 09:00 π.μ. και λήξης αυτής την 18.00 μ.μ.

Thursday, January 14, 2010:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2009-10

Ανάρτηση προγράμματος εξεταστικής χειμερινού εξαμήνου 2009-2010.

Monday, January 11, 2010:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδάσκοντες (ΠΔ.407/80) - Λήξη 20.01.2010

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει αίτηση για την κάλυψη θέσεων διδασκόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Π.Δ.407/80 (Λήξη 20.01.2010).

Monday, December 07, 2009:

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π.

Προκήρυξη για την πλήρωση δύο (2) κενών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Friday, December 04, 2009:

Ανακοίνωση-προκήρυξη Α.Π. 2125/Μ/09 για την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού

Με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υποστήριξη του προγράμματος με τίτλο «Δράσεις υποστήριξης ερευνητικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών ΤΜΣΠΣ», που χρηματοδοτείται από τα κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού Έρευνας και υλοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού.

Monday, November 30, 2009:

Τελετή καθομολόγησης Νοεμβρίου 2009

Στις 20 Νοεμβρίου 2009, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία στο Θέατρο “Απόλλων” του Δήμου Ερμούπολης η τελετή καθομολόγησης των αποφοίτων του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Monday, November 23, 2009:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ENΔIAΦEPONTOΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ-ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (ΨΥΓΕΙΑ)

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημiου Αιγαίου, θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών την 1η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για την με διαπραγμάτευση - απευθείας ανάθεση προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών (ψυγεία).

Monday, November 23, 2009:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ_ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημiου Αιγαίου, θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών την 2 Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., για την με διαπραγμάτευση - απευθείας ανάθεση προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Monday, November 23, 2009:

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος γιατην με διαπραγμάτευση-απευθείας ανάθεση προμήθεια επίπλων

Το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημiου Αιγαίου, θα προβεί στην αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών την 1η Δεκεμβρίου 2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., για την με διαπραγμάτευση - απευθείας ανάθεση προμήθεια επίπλων.

Monday, October 05, 2009:

Αλλαγή αίθουσας μαθημάτων "Αγγλικα Ι" και "Επιχ. Ερευνα/Management"

Την Τριτη, 6/10, η Κατατακτηρια Εξεταση για τα μαθηματα των Αγγλικων για ολους τους Α'ετεις φοιτητες θα διεξαχθει στην αιθουσα Π11 [Πνευματικο Κεντρο, αιθ. Παναγουλη], ωρες, 5 - 8 μ.μ. Το μαθημα "Επιχ. Ερευνα/Management" [5ο εξαμ.] θα γινει εκτακτως στην αιθουσα Β 13 [κτηριο 1ου Γυμνασιου].

Tuesday, September 22, 2009:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια στεγνωτήρων χεριών

Η περιφερειακή διεύθυνση Σύρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προμηθευτεί στεγνωτήρες χεριών. Η επιλογή προμηθευτή θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης-απ' ευθείας ανάθεσης.

Tuesday, September 22, 2009:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αναλώσιμων ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού

Η περιφερειακή διεύθυνση Σύρου του Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προμηθευτεί αναλώσιμα είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού. Η επιλογή προμηθευτή θα γίνει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης απ' ευθείας ανάθεσης.  -  Αρχική   -  Επικοινωνία