Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Εσωτερικές Ανακοινώσεις

Ανακοινώσεις που βρίσκονται σε ισχύ:

   Ταξινόμηση κατά ημερομηνία
Ημερομηνία: Ισχύει Μέχρι: Τμήμα: dpsd,   Ομάδα: Τμήματος,   e-mail: dpsd@aegean.gr
Θέμα: ΗΜΕΡΙΔΑ_ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΩΝ_ΔΕ_04_07_2018
Η προσεχής ημερίδα παρουσιάσεων Διπλωματικών Εργασιών είναι την Τετάρτη 4 Ιουλίου.
Όσοι/ες φοιτητές/τριες πληρούν τις προϋποθέσεις παρουσίασης ΔΕ θα πρέπει να στείλουν το ηλεκτρονικό αρχείο της ΔΕ και το έντυπο παρουσίασης (βρίσκεται στο παλιό ΣΕΦ) συμπληρωμένο έως τις 25 Ιουνίου και ώρα 14:00.
Ημερομηνία: Ισχύει Μέχρι: Τμήμα: dpsd,   Ομάδα: Τμήματος,   e-mail: dpsd@aegean.gr
Θέμα: ΔΗΛΩΣΗ_ΘΕΜΑΤΟΣ_ΔΕ
Σας υπενθυμίζουμε ότι: Η δήλωση θέματος ΔΕ γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον προτεινόμενο/η επιβλέποντα/ουσα καθηγητή/τρια. Ο/Η ο/η φοιτητής/τρια συμπληρώνει το έντυπο που βρίσκεται στο παλιό ΣΕΦ (έντυπο έγκρισης ΔΕ) το οποίο θα στέλνει στον επιβλέποντα/ουσα.
Στη συνέχεια έχοντας τη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντα/ουσας η οποία θα καταγράφεται στο e-mail θα το προωθεί στη γραμματεία .
Ημερομηνία: Ισχύει Μέχρι: Τμήμα: dpsd,   Ομάδα: Τμήματος,   e-mail: dpsd@aegean.gr
Θέμα: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ_ΘΜΣ_ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
Αναπλήρωση του μαθήματος "ΘΜΣ- ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ" θα διεξαχθεί την Παρασκευή 11/5 στην αίθουσα [Β02] 09:00-11:00.
Ημερομηνία: Ισχύει Μέχρι: Τμήμα: dpsd,   Ομάδα: Τμήματος,   e-mail: dpsd@aegean.gr
Θέμα: ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ & ΑΝΑΒΟΛΗ ΤΜΠ (Θ)
Αναπλήρωση του μαθήματος ΤΜΠ (Θ) θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 7/5 στην αίθουσα [Π11] 09:-12:00.Την Τετάρτη 9/5 το μάθημα ΤΜΠ (Θ) δεν θα διεξαχθεί.
Ημερομηνία: Ισχύει Μέχρι: Τμήμα: dpsd,   Ομάδα: Υποτροφίες,   e-mail: studies_dpsd@aegean.gr
Θέμα: Έγκριση Κανονισμού Βραβείων Αριστείας για Φοιτητές του Πανεπιστημίου Αιγαίου
Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, έχει προγραμματίσει να προκηρύσσει κάθε χρόνο, Βραβεία Αριστείας, κατ’ ελάχιστον 5 ανά έτος, για προπτυχιακούς και 5 ανά έτος για μεταπτυχιακούς φοιτητές με τρόπο που να αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία, αντίστοιχα με αυτά των Σχολών του Πανεπιστημίου.
Ειδικότερα για το ακαδημαϊκό έτος 2013-14 θα χορηγηθούν μέχρι 10 βραβεία συνολικά μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων από ειδική επιτροπή, ενός για προπτυχιακό φοιτητή και ενός για μεταπτυχιακό φοιτητή κάθε Σχολής του Πανεπιστημίου μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων από Ειδική Επιτροπή Βραβείων. Διαβάστε εδώ τον κανονισμό Βραβείων Αριστείας.
Ημερομηνία: Ισχύει Μέχρι: Τμήμα: dpsd,   Ομάδα: Υποτροφίες,   e-mail: studies_dpsd@aegean.gr
Θέμα: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΑΙΘ & ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
Σας ενημερώνουμε ότι εδώ μπορείτε να δείτε τον επικαιροποιημένο οδηγό υποτροφίων του ΥΠΑΙΘ. Ο οδηγός περιλαμβάνει όλους τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς που χορηγούν υποτροφίες και οικονομική ενίσχυση σε Έλληνες και Αλλοδαπούς Πολίτες για ανώτερες σπουδές και έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Επίσης εδώ μπορείτε να δείτε τον αντίστοιχο κατάλογο κληροδοτημάτων και άλλων φορέων που χορηγούν υποτροφίες και οικονομική ενίσχυση για ανώτερες σπουδές και έρευνα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  -  Αρχική   -  Επικοινωνία