Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Συντήρηση ανελκυστήρων Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου προτίθεται να αναθέσει σε σχετική με το αντικείμενο τεχνική εταιρία τη συντήρηση ενός ανελκυστήρα και τριών αναβατορίων Α.Μ.Ε.Α. στο κτίριο "Γυμνάσιο" της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου.

Η συντήρηση απαιτεί μηνιαία επίσκεψη στο χώρο από το μειοδότη. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης. Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 6.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ 24% για ένα έτος. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να μας ενημερώσουν μέχρι και την Παρασκευή 10-03-2017 και ώρα 10:00π.μ, επικοινωνώντας με το γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Τμήματος (Κωνσταντινουπόλεως 2, Ερμούπολη 84100), αρμόδιος υπάλληλος κ. Κωνσταντινίδης, τηλ. επικοινωνίας 22810-97042 ή με ηλεκτρονική αποστολή στο email pkon@aegean.gr.Wednesday, March 01, 2017, forky

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία