Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασίες ελέγχου και συντήρησης της γεννήτριας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται να προχωρήσει σε έλεγχο και συντήρηση της γεννήτριας της Πανεπιστημιακής Μονάδας Σύρου. Ο τύπος είναι PETROGEN ΖΕΥΣ P 150 E (LEROY SOMER LL3014F).

Στο έργο περιλαμβάνεται και η αλλαγή οπτικού μέσου βολάν και ηλεκτρονικής αντλίας υψηλής πίεσης, τα οποία χρήζουν αντικατάστασης. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης.

Ο προϋπολογισμός του ως άνω έργου ανέρχεται στο ποσό των 4.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ 24%.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν σχετικά μέχρι και την Παρασκευή 29-09-2017 και ώρα 12:00, επικοινωνώντας με τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Παναγιώτη Κωνσταντινίδη, στο email techniki@aegean.gr. Στο μήνυμα θα αναφέρεται ότι η εταιρεία, εργολάβος κλπ, ενδιαφέρεται να συμμετάσχει στο διαγωνισμό για το ανωτέρω έργο και θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα στοιχεία της εταιρείας.

Πληροφορίες: 22810-97042, 09:00-12:00.Friday, September 22, 2017, forky

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία