Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Προμήθεια προβολικών για αίθουσες και βιβλιοθήκη

Το Πανεπιστημίου Αιγαίου ενδιαφέρεται για την προμήθεια 5 (πέντε) προβολικών για αίθουσες διδασκαλίας και τη βιβλιοθήκη της Μονάδας Σύρου.

Το έργο αφορά μόνο προμήθεια και όχι εγκατάσταση. Η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή της απευθείας ανάθεσης. Ο προϋπολογισμός της ως άνω προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00€ συμπεριλαμβανόμενου του νόμιμου ΦΠΑ 24%. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να ενημερώσουν σχετικά μέχρι και την Παρασκευή 12-05-2017 και ώρα 14:00, επικοινωνώντας με τον αρμόδιο υπάλληλο κ. Κ. Ζερβουδάκη, στο τηλέφωνο 22810-97043 ή στο email ype@syros.aegean.gr.Tuesday, May 02, 2017, quasi

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία