Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Προκήρυξη μίας θέσης ΕΤΕΠ με αντικείμενο "Στοιχεία σχεδίου και διδιάστατος σχεδιασμός με σύγχρονα και παραδοσιακά μέσα"

Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο "Στοιχεία σχεδίου και διδιάστατος σχεδιασμός με σύγρονα και παραδοσιακά μέσα".

Λήξη προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων τριάντα (30) ημέρες από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως και 7 Μαρτίου 2018 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Δείτε την σχετική προκήρυξη.Tuesday, February 06, 2018, quasi

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία