Γλώσσα:
Language:
 GR    EN

Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης του Πρόχειρου Διαγωνισμού για την προμήθεια εκτυπώσεων και αναμνηστικών

Παροχή διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 7074/2015 (ADAM 15PROC003134399) του Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την προμήθεια εκτυπώσεων και αναμνηστικών:
Δείτε το σχετικό έγγραφό και τη μακέτα των folder.Thursday, October 15, 2015, quasi

  -  Αρχική   -  Επικοινωνία